ÖKNING AV ANVÄND­AR­BA­SERAD BILFÖRSÄKRING FÖRUTSPÅS

En ökning av användarbaserad bilförsäkring, där användaren kan mäta sin körning, förutspås de kommande åren.

BÄSTA JULKLAPPEN

Julen står för dörren och vi ger inte bara varandra julklappar privat - många får också julklappar från sin arbetsgivare.

LÅT INTE JULEN BRINNA UPP!

8 av 10 svenskar har aldrig brandövat hemma.

VÅRT MÅL: SVERIGES NÖJDASTE MEDLEMMAR

Hallå Anders Johansson, förbundsordförande i Forena! Hur skulle du vilja summera året som gått?

STORA SKILL­NADER I STAT­LIGT STÖD TILL BARN SOM FÖRLORAT EN FÖRÄLDER

En ny rapport från Forena visar att det kan skilja upp till cirka 5 400 kronor per månad mellan den högsta och lägsta nivån på efterlevandeskydd till barn.

"DET VORE BRA MED ETT FORUM FÖR FÖRÄLD­RA­LE­DIGA"

Hallå Michaela Andersson, du jobbar i försäkringsbranschen och har nyligen gått på föräldraledighet. Vilket är ditt yrke?

AFA FÖRSÄKRING: PSYKISK OHÄLSA TOPPAR SJUK­FRÅN­VARON

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. Det visar färsk statistikrapport från AFA Försäkring.

WINNIE ÄR ÅRETS BRAGD­HUND 2019

Varje år utser Agria Djurförsäkring tillsammans med Kennelklubben Årets bragdhund. I år går priset till Winnie, femårig Flatcoated retriever från Bjuråker.

SÄKRA FÅR NY STORÄGARE OCH VD

Försäkringsförmedlare Säkra tar in ny storägare och rekryterar samtidigt Eva Pantzar Waage som vd för Säkra-koncernen.

PRIN­SESSAN SOFIA LEDAMOT I SKAN­DIAS IDÉER FÖR LIVET

Skandias stiftelse Idéer för livet har utsett H.K.H Prinsessan Sofia till styrelseledamot.

KUND­NÖJD­HETEN INOM BRAN­SCHEN ÖKAR

Försäkringsbranschen kanske uppfattas som trist och byråkratisk, men faktum är att man genomgående får riktigt höga betyg av sina kunder.

SUSANNE LIND­BERG FÖRSTA ERSÄTTARE I UNI EUROPA FINANCE STEE­RING GROUP

UNI Finance Europas och UNI Finance Globals hade kongresser den 22-24 oktober. Kongresserna samlade 600 deltagare från hela världen.

LÄNS­FÖRSÄKRINGAR SATSAR PÅ KLIMAT­FORSK­NING

Länsförsäkringars forskningsfond har beslutat att finansiera två nya klimatprojekt.

HUR MOTVERKAR DU SEXU­ELLA TRAKAS­SE­RIER?

Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen? En utbildning i sex delar.

LÄNS­FÖRSÄKRINGAR TAR BORT KOL FRÅN INVE­STE­RING­ARNA

Länsförsäkringar har beslutat att skärpa kriterierna för investeringar i fossila bolag.

AFA: PSYKISK OHÄLSA ÖKAR BLAND UNGA KVINNOR

I förra veckan släppte AFA Försäkring en ny statistikrapport som beskriver kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare.

HÖJD PENSIONS­ÅLDER KRÄVER BÄTTRE SJUK­FÖRSÄKRING

Forena varnar för att höjd pensionsålder inte kommer ha effekt på mer än hälften av dem som går i förtida pension.

KPA PENSION FÖRST I BRAN­SCHEN ATT BLI HBTQ-CERTI­FI­ERAT

KPA Pension blev den 10 oktober finansbranschens första hbtq-certifierade bolag. Det skriver KPA Pension i ett pressmeddelande.

KONKUR­RENSKLAU­SULER ALLT VANLI­GARE I FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN

Innan man skriver på ett anställningsavtal bör man läsa igenom det noga, eftersom det blir allt vanligare med så kallade konkurrensklausuler.

TVÅ ÅR MED #METOO

Två år efter att #metoo exploderade i sociala medier har omfattningen av sexuella trakasserier mot kvinnor uppmärksammats världen över.

SVENSK FÖRSÄKRING EFTER­LYSER TYDLIGA REGLER

Svensk Försäkring anser i ett remissyttrande att lagstiftaren bättre måste belysa hur vissa lagregler mot penningtvätt ska tolkas för försäkringsföretag.

LAGOM MYCKET STRESS ÄR BRA

Anders Hansen är läkare, psykiatriker och författare. I september gästade han Forenas under en föreläsning om att stärka hjärnan.

FORENA FYLLER 100 OCH GER UT BOK OM FÖRSÄKRINGS­BRAN­SCHEN

2019 har Forena funnits i 100 år och ger därför ut boken Försäkring och trygghet i en förändrad värld, som en hyllning till försäkringsbranschen.

SKADE­FÖRSÄKRINGS­PRE­MI­ERNA ÖKAR STADIGT

Premieinkomsterna till skadeförsäkring har ökat med drygt 3 procent jämfört med för ett år sedan. Det visar Svensk Försäkrings marknadsstatistik.

FOLK­SAMS NYA KOLLEGA – EN ROBOT

Folksam har som första försäkringsbolag skapat en digital kollega med Artificiell Intelligens (AI) som redan reglerat över 200 skador på mobiltelefoner.

STUDIE: KVINN­LIGA CHEFER RANKAS HÖGRE ÄN MÄN

Företagsledare världen över rankar kvinnliga chefer högre än män i 17 av 19 egenskapskategorier. Det visar en studie i tidskriften Harvard Business Review.

BEHÅLL SEMESTER­LUGNET!

Att vara ledig i längre perioder är viktigt för vårt välmående eftersom vi inte alltid hinner få återhämtning i vardagen.

FORENA VILL ATT SKL INFÖR RIKT­LINJER FÖR LIKVÄRDIG SKOL­BARNS­FÖRSÄKRING

Forenas kartläggning visar att 35 av 290 kommuner har valt bort att försäkra sina grundskolelever på fritiden.

KAJSA DAHLERUS - NY FÖRHAND­LINGS­CHEF PÅ FORENA

Försäkringsbranschens fackförbund Forena har anställt Kajsa Dahlerus, senast förhandlare på Gröna arbetsgivare.

37* KOMMUNER I SVERIGE FÖRSÄKRAR INTE SKOL­BARNEN PÅ SOMMAR­LOVET

I dagarna går drygt 1 miljon barn på sommarlov. Men 37 kommuner i Sverige har valt att inte försäkra sina grundskolelever på fritiden.

FORENAS STIPEN­DIUM TILL LINN SANNER­HOLM

Varje år delar Forena ut stipendium på 25 000 kr till uppsatser eller examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersnivå.

3 TIPS FÖR EN NEDKOPPLAD SEMESTER

Forena har sammanställt tre tips på hur man kan göra och tänka för att kunna vara ledig på riktigt under semestern.

GÖR PRIVAT PENSIONS­SPA­RANDE FÖRMÅN­LIGT FÖR ALLA

I takt med att de allmänna pensionerna sjunker ökar behovet av privat pensionssparande. Men idag saknar 90 procent möjlighet till skattegynnat pensionssparande.

FORENA SKICKAR DEBATT­KITT TILL RIKS­DAGEN

Idag ska riksdagens socialförsäkringsutskott debattera pensioner. Forena, som påtalat bristerna i systemet, har skickat ett debattkitt till ledamöterna.

FORENA VILL ÄNDRA SKAT­TE­REG­LERNA FÖR TJÄNS­TE­PEN­SION

Skattereglerna för tjänstepension missgynnar 84 procent av löntagarna och ger lägre pensioner än nödvändigt, visar Forenas pensionspolitiska program.

FORENA VARNAR FÖR FÖRSLAG OM FÖRBÄTTRAT GRUND­SKYDD

I promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer föreslås bland annat höjningar av garantipensionen och bostadstillägget, vilket Forena varnar för.

FORENA PRESEN­TERAR PENSIONS­RE­FORM 2024

Pensionssystemet levererar inte. Pensionerna sjunker successivt för varje årskull, och arbetets betydelse för pensionen minskar drastiskt.

16:06-RÖRELSEN – DAGS FÖR LÖN HELA DAGEN!

Män får betalt för hela sin arbetsdag från kl. 8-17, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 16:06, varje dag. Var med och ta ställning för #lönheladagen!

IDAG BYTER FTF NAMN TILL FORENA

Efter ett enhälligt beslut på förbundsfullmäktigemötet i höstas har det blivit dags för FTF att byta namn. Från och med nu heter vi Forena.

NU BLIR VI FORENA

Efter ett enhälligt beslut på förbundsfullmäktige i höstas har det äntligen blivit dags att börja använda vårt nya namn.

REGE­RINGEN MÅSTE RIVSTARTA NY PENSIONS­RE­FORM

Efter 131 dagar har Sverige till slut en statsminister på plats. Det är ett välkommet besked.

FLERA FRÅGE­TECKEN I JANU­A­RI­AV­TALET

Efter 131 dagar fick Sverige till slut en regering som accepteras av riksdagen. Det är ett efterlängtat besked.

JUSTERAD MEDLEMS­AV­GIFT

Vi har justerat vår medlemsavgift för 2019.