AFA: PSYKISK OHÄLSA ÖKAR BLAND UNGA KVINNOR

I förra veckan släppte AFA Försäkring en ny statistikrapport som beskriver kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare.

 

Risken för kortvarig sjukfrånvaro har sammantaget varit relativ stabil över tid men för unga kvinnor under 36 år har risken ökat. Fler korta sjukfall med psykisk diagnos är den viktigaste förklaringen till ökningen visar den nya rapporten.

- Var fjärde kvinna och var femte man som blir kortvarigt sjukfrånvarande påbörjar ett nytt sjukfall inom ett år från att det första sjukfallet avslutas, säger Andreas Ek, analytiker på AFA Försäkring, i ett pressmeddelande.

De sjukfall som studeras i rapporten har avslutats innan de passerat 90 dagar. Rapporten innehåller statistik om bland annat diagnos och yrkesgrupp för dessa korta sjukfall och en analys av upprepad sjukfrånvaro.