SÄKRA FÅR NY STORÄGARE OCH VD

Försäkringsförmedlare Säkra tar in ny storägare och rekryterar samtidigt Eva Pantzar Waage som vd för Säkra-koncernen.

Eva Pantzar Waage

 

Säka AB förvärvar den största delen av sina förmedlarkontor och skapar en ny organisation. Fokus ska ligga på förmedling av sakförsäkring, livförsäkring, pensioner och sparande. På detta vis ska Säkra stärka sin position på marknaden, vidareutveckla kunderbjudandet och vara drivande i att konsolidera branschen. 

Den nya storägaren Adelis är något av en doldis med inriktning på att investera i medelstora, onoterade nordiska bolag. Adelis har 10 miljarder kronor under förvaltning. 

Eva Pantzar Waage är entusiastisk inför sitt nya uppdrag som vd för Säkra: 

– Det känns självklart både roligt och spännande. Den resa som Säkra nu ska göra då man går från enbart franchise till att bilda ett bolag med en gemensam vision och tydliga mål kommer ge en enorm kraft och energi till alla medarbetare oavsett i vilken form man fortsätter att arbeta inom Säkra.

I och med att Eva Pantzar Waage går in som vd kommer nuvarande tillförordnade vd Jonas Stenmark att återgå till sin roll som ansvarig för sakverksamheten och Säkra Direkt.