JUSTERAD MEDLEMS­AV­GIFT

Vi har justerat vår medlemsavgift för 2019.

Från och med den 1 januari 2019 är medlemsavgiften i FTF 280 kronor i månaden för dig med en angiven inkomst över 20 499 kronor. Vid inkomst mellan 12 000 - 20 499 kronor blir avgiften 180 kronor i månaden och med inkomst under 11 999 kronor blir avgiften 60 kronor i månaden.

Du som under en period kommer att ha en tillfällig förändring i din inkomst, till exempel på grund av föräldraledighet, studieledighet etc. ansöker om reducering av avgiften via detta formulär där det även finns mer information. 

FTF höjer inte medlemsavgiften varje år, utan enbart vid behov. Justeringen beror framförallt på att förbundets inkomstförsäkring har högre kostnader idag än tidigare. Därför gör förbundet en justering av medlemsavgiften från och med den 1 januari 2019.