3 TIPS FÖR EN NEDKOPPLAD SEMESTER

Forena har sammanställt tre tips på hur man kan göra och tänka för att kunna vara ledig på riktigt under semestern.

 

SEMESTERN = FRIZON OCH INTE EN JOUR

Forena tycker att alla arbetsplatser bör ha en policy som förtydligar vilka förväntningar som finns på anställdas tillgänglighet - något som är väldigt viktigt under ledigheten. Behöver du vara tillgänglig under din ledighet ska det vara överenskommet mellan dig och din chef. Vill din chef att du ska läsa e-post eller vara tillgänglig på annat sätt för jobbet är det inte semester och du ska då ersättas för det.

PRIO­RI­TERA OCH STRUK­TU­RERA

Oroar du dig för hur du ska hinna med allt arbete innan semestern? Ta hjälp av chefen som kan hjälpa dig att prioritera vad som behöver göras före ledigheten och vad som kan vänta till hösten. Skriv en att-göra-lista på vad som ska göras efter semestern, då behöver du inte tänka på det under ledigheten.

GEMEN­SAMMA FÖRVÄNT­NINGAR

Innan ni går på semester - prata ihop dig med chef och kollegor om vilka förväntningar ni har på varandra vid jobbstarten och vad kan ni göra för att återgången till jobbet blir så positiv som möjligt för alla.

En riktigt härlig sommar önskar Forena! 

Tipsen går även att ladda ner som en utskrivbar pdf som du hittar här