LÅT INTE JULEN BRINNA UPP!

8 av 10 svenskar har aldrig brandövat hemma.

 

En ny undersökning från Trygg-Hansa visar att räddningstjänsten ryckte ut till över 7 000 bostadsbränder runtom i Sverige under 2018. December och januari är de mest utsatta månaderna, mycket på grund av levande ljus och lättantändliga utsmyckningar i hemmet. Men trots den dystra statistiken är det fortfarande få som vidtar rätt säkerhetsåtgärder för att minska risken för brand.

– Förra året ökade bränder i bostäder orsakade av levande ljus med 314 procent i december jämfört med en genomsnittlig månad. De levande ljusen bör ses som den reella brandrisk de är och man bör placera dem därefter. Ljusstakar bör inte vara av brännbart material eller placeras i närheten av lättantändliga dekorationer. Helst ska man inte heller lämna ett rum med levande ljus utan att släcka dem efter sig, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa i ett pressmeddelande.

Det är inte bara de levande ljusen som kan vara brandfarliga. Elektriska produkter kan vara felkonstruerade eller trasiga och därför fatta eld.

– Se till att ljusslingor i granen och andra elektriska produkter är CE-märkta, vilket innebär att de uppfyller EU:s säkerhetskrav. Kontrollera sladd och kontakt varje år så att de inte är trasiga eller glappar. Dessutom är det inte bara levande ljus som ska hållas borta från lättantändligt material, detsamma gäller den elektriska belysningen, säger Håkan Franzén.

I juletider lagas det mycket mat vilket även det innebär ökad brandrisk. Om telefonen ringer, ett barn behöver ses till eller om något annat behöver ens uppmärksamhet är det viktigt att inte glömma spisen. Den är nämligen den vanligaste brandorsaken i de svenska hemmen. Man bör inte heller glömma att stänga av spisen när maten är färdiglagad.

Man bör dessutom tänka på att ha en godkänd och fungerande brandvarnare fäst i taket som testas varje månad. Idag kan man införskaffa smarta brandvarnare som bland annat kan kommunicera med varandra, så att samtliga varnare i ett hem börjar ljuda om en brand uppstår. De kan även skicka meddelanden till mobilen vid larm. Utöver brandvarnare bör man se till att ha en brandsläckare och gärna även en brandfilt.

FÅ ÄR FÖRBE­REDDA FÖR BRAND

Trots att 97 procent av de svenska dödsbränderna förra året skedde i hemmet har 8 av 10 svenskar aldrig genomfört en brandövning hemma enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. Bland unga mellan 18-29 år är det endast 15 procent som svarat ja på frågan om de någon gång brandövat hemma.

– Vi människor är programmerade att se eld som en fara och när rädslan sprider sig i kroppen blir det naturligt att agera i panik och irrationellt. Därför är det så oerhört viktigt att genomföra brandövningar hemma så att rutinen nästan sitter i ryggmärgen om det börjar brinna. Att minst en gång om året genomföra en brandövning, och bestämma uppsamlingsplats, kan faktiskt vara en fråga om liv och död, säger Håkan Franzén.

För att minimera risken att en familjemedlem ger sig in i ett brinnande hus igen för att rädda någon som tros vara kvar där är det viktigt att de boende tillsammans bestämmer en uppsamlingsplats utanför bostaden. Trots det uppger närmare åtta av tio (79 procent) svenskar att de inte har, eller inte vet om de har, en bestämd uppsamlingsplats utanför hemmet.

EXPER­TENS TIPS FÖR ATT BRAND­SKYDDA HEMMET:

Det går aldrig att freda sig helt från brand i hemmet, men genom att vidta rätt säkerhetsåtgärder kan man minska risken. Håkan Franzén har tolv förebyggande tips inför vintern:

 • Se till att ni har en utrymningsplan och en bestämd uppsamlingsplats. En utrymningsplan kan se olika ut beroende på om ni bor i ett flerfamiljshus eller en villa, men det viktiga är att alla känner till planen och vet vad som gäller om det skulle börja brinna.
 • Brandöva hemma minst en gång om året.
 • Se till att brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är på plats.
 • Testa brandvarnaren regelbundet, gärna en gång i månaden.
 • Vänd på och ruska brandsläckaren någon gång i halvåret. Detta för att minska risken för att pulvret ska klumpa ihop sig.
 • Använd ljusstakar i material som inte är brännbart och undvik dekorationer i och runtom ljusstaken.
 • Släck alltid levande ljus om du lämnar ett rum.
 • Använd bara elektriska CE-märkta produkter såsom ljusslingor. Se till att lampor har rätt styrka till belysningen.
 • Se till att skarvdosor inte är skadade eller ligger i kläm och koppla aldrig en skarvdosa till en annan.
 • En trasig eller glappande väggkontakt bör omgående lagas av behörig elektriker.
 • Lämna aldrig spisen när du lagar mat och stäng av den när du är klar.
 • Rengör spisfläktsfiltret då och då. Vid en spisbrand kan fett i fläkten antändas.