FORENA PRESEN­TERAR PENSIONS­RE­FORM 2024

Pensionssystemet levererar inte. Pensionerna sjunker successivt för varje årskull, och arbetets betydelse för pensionen minskar drastiskt.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

 

- De åtgärder Pensionsgruppen hittills föreslagit för att höja pensionerna räcker inte. Om målet fortfarande är allmänna pensioner på minst 60 procent av slutlönen krävs en riktig pensionsreform med höjd pensionsavgift, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena.

Forenas pensionspolitiska program Pensionsreform 2024 visar att de allmänna pensionerna kommer fortsätta sjunka om inget görs. Resultatet blir pensioner under 45 procent av slutlönen för alla födda efter 1971, och närmare 40 procent av slutlönen för milleniumgenerationen. I programmet finns också reformförslag för höjd pensionsavgift och ett säkrare premiepensionssystem.

- För Forena och våra medlemmar är pension vardag. Därför innehåller vårt pensionspolitiska program konkreta reformförslag som ökar arbetets betydelse för pensionen och ger bättre allmänna pensioner till dagens unga, säger Håkan Svärdman.

Forenas pensionspolitiska program är skrivet av förbundets samhällspolitiska chef Håkan Svärdman. Programmet består av tre delar som behandlar allmän pension, tjänstepension respektive privat pensionssparande, varav den första släpps idag.  
 
Läs mer om varför Forena vill höja pensionsavgiften i dagens DN

Rapporten i sin helhet finns att läsa här

KORT OM REFORMFÖRSLAGEN:

1. HÖJ PENSIONSÅLDERSAVGIFT OCH PENSIONSÅLDER

Återställ pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent, så att pensionsrätten motsvarar 18,5 procent av en pensionsgrundad årsinkomst på högst 483 000 kronor. Pensionsavgiftshöjningen höjer inkomstpensionerna för dagens pensionärer med i genomsnitt 900 kronor per månad och med 1 500 kronor per månad för morgondagens pensionärer. Höjningen minskar behovet av grundskydd och minskar även skillnaden mellan män och kvinnors pensioner. Med återställd pensionsavgift kan också Pensionsgruppens planerade höjning av pensionsåldern ske i ett lägre tempo, vilket ger bättre framförhållning och planeringsmöjligheter för anställda och arbetsgivare.

2. ETT SÄKRARE PREMIEPENSIONSSYSTEM 

För att minska risken för värdeminskning av premiepensionen bör valbara fonder i premiepensionssystemet tillämpa åldersanpassad riskprofil för sparare som fyllt 60 år. Det vill säga att andelen placeringar i aktier dras ned till förmån för ränteobligationer. En insättningsgaranti bör införs i premiepensionssystemet som ersätter pensionskapital som förskingrats av fondbolag. Rätten att överföra premiepension mellan makar slopas. Istället bör ekonomiska incitamenten för privat pensionsförsäkringssparande införas, som effektivt kan utjämna skillnaden i pension mellan makar och sambos.