FORENA SKICKAR DEBATT­KITT TILL RIKS­DAGEN

Idag ska riksdagens socialförsäkringsutskott debattera pensioner. Forena, som påtalat bristerna i systemet, har skickat ett debattkitt till ledamöterna.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

 

- För Forena är det tydligt att pensionssystemet behöver reformeras för att garantera framtidens pensionärer en trygg ekonomi. Med de här debattkittet vill vi inspirera riskdagens ledamöter med goda argument inför pensionsdebatten den 7 maj, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena.

Den 7 maj ska riksdagens socialförsäkringsutskott debattera sitt betänkande 2018/19:SfU22, som behandlar motionsyrkanden om det allmänna pensionssystemet, garantipensionen och bostadstillägget. Forena har tagit fram ett debattkitt som skickats till ledamöterna i socialförsäkringsutskottet, pensionsgruppen samt till socialdepartementet. Kittet innehåller utkast till anförande och argument för och emot ett urval av de motioner som betänkandet behandlar. Både utkasten och argumentationssamlingen baseras på den analys och de förslag till förändringar av det allmänna pensionssystemet som Forena har presenterat i sitt pensionspolitiska program Pensionsreform 2024.

– Våra undersökningar visar att prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet. Om fler ska kunna leva på sin intjänade pension istället för att bli beroende av garantipension krävs en höjning av pensionsavgiften, säger Håkan Svärdman.

SÅ VILL FORENA HÖJA PENSIONS­AV­GIFTEN:

Forena vill höja pensionsavgiften från dagens 17,21 till 18,5 procent, som var tanken när vårt nuvarande system utformades. Genom höja avgiften retroaktivt skulle inkomstpensionerna för morgondagens pensionärer höjas med i snitt 1 500 kronor per månad och med 900 kronor per månad för dagens pensionärer. När fler kan leva på sin inkomstpension minskar också behovet av grundskydd. Pensionsavgiften bör helt betalas in via arbetsgivaravgiften. Genom att kvitta höjningen mot en lägre allmän löneavgift blir förändringen kostnadsneutral för både arbetsgivare och anställda. Dessutom skulle höjd pensionsavgift göra att Pensionsgruppens planerade pensionsåldershöjning kan ske i ett lägre tempo, vilket ger bättre planeringsmöjligheter för anställda och arbetsgivare.