Rapporter

Forena följer ständigt utvecklingen inom lagstiftning och regelverk och i aktuella sakfrågor som påverkar försäkrings- och finansbranschen och våra medlemmar.

Penna

Förbundet fördjupar kunskapen och är aktiva i debatten, bland annat genom egna utredningar och rapporter i angelägna frågor. Förbundet svarar också på remisser till riksdag, regering och svenska myndigheter, men även till EUs institutioner, i huvudsak EU-kommissionen och Europaparlamentet. Vi svarar också på många remisser via TCONFU och UNI-Finance.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna eftersom du kommer till en extern webbplats.

Rapporter