VÅRT MÅL: SVERIGES NÖJDASTE MEDLEMMAR

Hallå Anders Johansson, förbundsordförande i Forena! Hur skulle du vilja summera året som gått?

Anders Johansson, förbundsordförande Forena

 

 Ser vi på försäkringsbranschen i stort är det en bransch under stark utveckling. När det gäller regler och förutsättningar för försäkringsbolagen blickar vi tillbaka på några år där exempelvis EU-direktiven Solvens 2, MiFID2 och IDD har implementerats i Sverige.

- Under 2019 har vi arbetat med Tjänstepensionsdirektivet som ska implementeras nästa år. Forena och andra som verkar inom branschen är med och påverkar hur direktivet ska genomföras i Sverige. Tjänstepensionen är en förmån som Forena har förhandlat fram – och den gör stor skillnad. Jobbar du i 40 år kan du tjäna ihop så mycket som en miljon kronor till din tjänstepension! Det bästa du kan göra för din pension är att arbeta på ett företag som har kollektivavtal om tjänstepension.

- I oktober i år tog Riksdagen beslut om höjd pensionsålder. Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år från och med årsskiftet. Därefter höjs åldersgränsen till 63 år 2023, för att år 2026 slutligen höjas till 64 år. Syftet är att få människor att förlänga sina arbetsliv för att på så vis förbättra sina pensioner. Forena har deltagit i diskussionerna och anser att en höjning av pensionsåldern är nödvändig för att förbättra pensionerna. Men vi behöver samtidigt en rättvis lösning för den stora grupp som redan idag tvingas ta ut pension i förtid. Forenas förslag är att en särskild åldersfaktor införs i villkoren för sjukpenning.

- Från fackligt håll har försäkringsbranschens största fackförbund bytt namn, logga och utseende. Från och med 12 februari heter vi Forena, ett namn jag är mycket stolt över. Vi har fått superfin respons från medlemmar, förtroendevalda, våra samarbetspartners i branschen men också från övriga fackförbund. För oss var det tydligt att varumärkesresan, som vi påbörjade hösten 2016, skulle innebära ett nytt namn och en investering i en ny visuell identitet. Utan den hade vi haft ett nytt namn men sett likadana ut som tidigare. Vi ville markera en större förändring. Målet är att Forena ska bli än mer attraktivt för anställda i försäkringsbranschen och att förbundets medlemmar ska bli Sveriges nöjdaste, säger Anders Johansson.