Löne­sättning

Jobbar du på en arbetsplats som saknar kollektivavtal finns det inga regler för hur en lönerevision ska gå till eller hur ofta den ska göras.

Handslag

Det finns inte heller något som reglerar hur stora löneökningarna ska vara. Det är helt enkelt upp till arbetsgivaren.

Innan du tar anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal bör du diskutera hur lönen ska sättas samt när och hur lönejusteringar ska göras. Det är viktigt att du diskuterar detta med arbetsgivaren innan du skriver på och detta bör också finnas med i ditt personliga anställningsavtal.

Har du provisionslön är det viktigt att villkoren för provision är tydliggjorda i avtalet, att du har en rimlig garantilön och att villkoren för utbetalning av provision om du slutar på jobbet är tydligt fastställda.

Ett tips till dig som jobbar på en avtalslös arbetsplats är att vara uppdaterad om löneläget och villkoren för branschen i övrigt. Har du koll på det blir det lättare för dig när du vill ta en diskussion med din chef om lönen. Inspiration och råd inför ett sådant samtal kan du få om du läser om lönedialog här på webben. Som Forena-medlem har du också tillgång till aktuell lönestatistik för branschen, vilket kan ge viss vägledning.