Lön & villkor

På de här sidorna hittar du information kring villkoren på din arbetsplats och din anställning, och vad du som anställd har rätt till.

An­ställning

Se till att du har koll på din anställningsform och anställningsavtal. Rättigheter och villkor för din anställning regleras i LAS och kollektivavtalet.

Arbets­miljö

Både den fysiska och den psykosociala miljön påverkar din hälsa, och därför är begreppet arbetsmiljö i dag väldigt brett.

Arbetstid

Din arbetstid och hur mycket du arbetar, styrs av både lagar och kollektivavtal.

Disk­riminering och jäm­­ställd­het

Du ska bli rättvist och respektfullt behandlad på arbetsplatsen.

Föräldra­ledighet

Rätten att vara föräldraledig regleras i föräldraledighetslagen. Dessutom ger dig Forenas kollektivavtal ytterligare rättigheter och förmåner som förälder.

Din lön

Vad avgör hur mycket jag får i lön och hur förbereder jag mig inför lönedialogen? Här finns svaren.

Pension

Bryr du dig om din lön och är intresserad av en bra löneutveckling? Om svaret är ja, så borde du också vara intresserad av att se om din pension.

Semester och ledighet

Alla anställda har rätt till semester. Du har också rätt till annan ledighet, som till exempel föräldraledighet eller tjänstledighet om du vill studera.

Sjuk­­skrivning

Vad får jag för ersättning om jag är sjuk? Vad händer om jag blir sjuk på semestern? Här har vi samlat information om sjukskrivning.

Med och utan kollektiv­­av­­tal

Forenas kollektivavtal gäller bara för dem som är anställda hos en arbetsgivare med avtal.