För­bered dig inför löne­­dia­­logen

I Forenas kollektivavtal står att lönen ska sättas individuellt och utifrån den typ av arbete man har, arbetets svårighetsgrad och den egna arbetsinsatsen.

Plånbok

Grundläggande är också principen ”lika lön för lika arbete”.  Dessutom ska ditt lokala Forena och arbetsgivaren fastställa kriterier för vad som ska värderas vid lönesättning på just din arbetsplats. Kriterierna ska finnas med i det lokala löneavtalet.

Lönekriterierna ska göras kända för alla på arbetsplatsen. Lönekriterier kan till exempel vara kunskap/erfarenhet, utveckling, fördjupad/breddad kompetens, samarbetsförmåga, förmåga att lösa problem och att ge god service.

För att lyckas i lönedialogen är det viktigt att du har koll på vilka lönekriterier som gäller hos er. Det är bra om du kan bygga din argumentation för löneförhöjning utifrån dem. Börja med att gå igenom checklistan.

Check­­­lista inför löne­dialogen

  • Titta i Forenas lönestatistik. Prata med dina kollegor. Det är bara företaget som tjänar på att anställda håller sina löner hemliga för varandra. Dina lokala Forena-företrädare brukar också kunna ge vissa upplysningar om lönenivåerna i företaget

Ta inte för givet att chefen vet vad ditt jobb innebär! Se till att du kan beskriva dina insatser för företaget så konkret som möjligt. Fundera över om du har gjort något som är särskilt bra vid sidan om de ordinarie arbetsuppgifterna.

Har antalet uppgifter ökat? Har kraven ökat? Har du utvecklats? Även framtida arbetsuppgifter bör vägas in, vet du att ett större ansvar kommer läggas på din tjänst är det ett bra läge att ta upp det.

Bygg din argumentation för löneförhöjning utifrån kriterierna och vad du kommit fram till i ovanstående punkter. Välj ut tre argument som motiverar en löneförhöjning.