Allmänt om disk­ri­minering

I diskrimineringslagen står att en arbetsgivare inte får behandla dig orättvist på grund av de så kallade diskrimineringsgrunderna.

Mans/kvinnosymbol

Du kan vända dig till din Forena-representant om du upplevt att du, eller någon på din arbetsplats, blivit diskriminerad. Forena gör då en bedömning och kallar till förhandling med arbetsgivaren om det behövs.

Ett annat viktigt sätt att komma till rätta med diskriminering på arbetsplatsen är att arbeta förebyggande. Det är arbetsgivaren skyldig till enligt diskrimineringslagen. Prata gärna med Forenas representanter på din arbetsplats för att få reda på hur man jobbar med diskriminering och jämställdhet hos er.

Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad, än en annan person i en jämförbar situation, och att det finns en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Man brukar prata om tre olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad eller missgynnad för att han eller hon har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna.

Två kvinnor pussas på en restaurang. Personalen ser detta och uppmanar kvinnorna att lämna restaurangen. Heterosexuella par som pussas får däremot stanna. Det här är ett klart exempel på diskriminering med koppling till sexuell läggning.

Indirekt disk­riminering

Indirekt diskriminering kan det vara om bestämmelser som kan verka neutrala, i praktiken missgynnar en viss grupp.

Fatima som är född i Turkiet men har bott i Sverige några år söker arbete som aktuarie på ett försäkringsbolag. Hon får inte jobbet som istället går till en person född i Sverige. Arbetsgivaren hänvisar till att man måste kunna tala och skriva flytande svenska. Arbetsgivaren får visserligen ställa sådana här krav men då ska skälen vara berättigade. I det här fallet är det förmodligen inte rimligt att kräva att personen som söks måste kunna tala eller skriva flytande svenska.

Trakasserier

Trakasserier handlar om uppträdanden som kränker en persons värdighet och som har samband med en diskrimineringsgrund. Sexuella trakasserier handlar om uppträdanden av sexuell natur som kränker en persons värdighet.

Eva har ett möte med sin chef. När mötet är över vill chefen ge Eva en kram. Trots att Eva inte alls har lust, och tydligt visar det, får hon ändå en ganska intim kram. Eva upplever det som kränkande. Det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt är upplevelsen i första hand, och inte avsikten, som bestämmer om det är fråga om trakasseri eller inte.