REKORDREGNEN ALLT DYRARE

Ännu en sommar med skyfall och omfattande skador på villakällare.

 

Försäkringsbranschen har länge efterlyst mer klimatanpassningar från kommunerna. Men det är osäkert om utvecklingen går åt rätt håll.

Skyfallen i Gävletrakten samt i Dalarna i mitten av augusti var överraskande kraftfulla. När regnet var som allra mest intensivt föll det 101 millimeter på två timmar över Gävle. Det är ett nytt rekord, enligt SMHI: tidigare rekord från 2002 var 79,2 millimeter i Hanö. Regnen orsakade en stor mängd översvämmade källare och andra typer av vattenskador. Försäkringsbolagen blev nedringda. I den akuta fasen satte Länsförsäkringar i Gävleborg in extra resurser i kundtjänst och uppmanade försäkrade att om möjligt anmäla sina skador via internet. Folksam likaså. Översvämningsskador till följd av kraftiga skyfall ingår i hem- och villaförsäkringar.

Sedan 2011 för branschorganisationen Svensk Försäkring statistik över naturskador där vatten är ”boven i dramat”. Häftigare regn på grund av klimatförändringarna, lågt belägen bebyggelse samt hårdgjorda ytor så att vatten inte kan sjunka undan. Alla dessa faktorer tillsammans leder obönhörligen till högre försäkringsutgifter.

2017 efterlyste försäkringsbranschen en utökad klimatanpassning på samhällsnivå. Bland annat ville Svensk Försäkring se tvingande föreskrifter som fastställer att en kommun ska kunna hantera en viss skyfallsmängd genom utökad dagvattenkapacitet. Dessutom önskade branschen att det vid nybyggnation ska anges en lägsta golvnivå i förhållande till högsta beräknade vattennivå i vattendrag eller hav.

Men frågan är om inte utvecklingen går åt ett annat håll. I sin regeringsförklaring i veckan meddelade statsminister Stefan Löfven att det ska bli enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden. Socialdemokraterna har kommit överens om detta med Centerpartiet, vas stöd regeringen behöver för att baxa sin budget igenom riksdagen.

Kanske får försäkringsbolagen därmed räkna med allt fler översvämningsrelaterade skador. Enligt Tobias Håkansson, verksamhetsspecialist för sakskador på Folksam, märker företaget av ökade skadekostnader på grund av skyfall denna sommar.

- Kostnaderna för skador kopplade till skyfall varierar kraftigt men under sommaren i år har Folksam hanterat över 3000 översvämningsrelaterade skadeärenden vilket kan jämföras med ungefär 500 tidigare år. Vi uppskattar att kostnaden för sommarens skyfall kommer att överstiga 100 miljoner kronor.

Vilka är de vanligaste skadorna?

- Det är att villor och flerfamiljshus drabbas av översvämning i källare vilket ofta resulterar i omfattande vattenskador på både hus och lösegendom.

Hur ser Folksam på byggande på platser som är känsliga för översvämning?

- Folksam nekar ingen att försäkra sitt boende, oavsett var det byggs. Men för exempelvis bostäder som uppförs i områden som regelbundet drabbas av översvämningsrelaterade skador kan det komma att påverka premien för våra försäkringstagare i framtiden. Att ta hänsyn till ett förändrat klimat vid exempelvis nybyggnation är redan idag viktigt och kommer att bli än mer viktigt i framtiden.

Är Folksam med och försöker verka för förebyggande av skyfallsskador?

- Ja, vi skickar exempelvis sms direkt till våra försäkringstagare som riskerar att drabbas av kraftig nederbörd i närtid och vi har även samlat mycket förebyggande information kopplat till skyfall på folksam.se. Utöver detta jobbar vi förebyggande genom att ansvarsfullt och hållbart placera våra kunders pengar för att minska utsläppen av växthusgaser. Folksam har målet netto noll i våra tillgångsportföljer. Och vi jobbar även med riktade obligationer som till exempel bidragit till att Kristianstad kunnat bygga skyddsvallar för att minska risken för att invånarna i kommunen ska drabbas av översvämningar, säger Tobias Håkansson.