KFO HAR BYTT NAMN TILL FREMIA

Den 1 januari i år gick arbetsgivarföreningen KFO och arbetsgivarförbundet IDEA ihop och bildade Fremia.

 

Sveriges största oberoende förening Fremia företräder 5 400 medlemsföretag med tillsammans 145 000 anställda.

Fremia företräder i huvudsak idéburna, kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer men är även hemvist åt personal- och partnerägda företag inom en mängd olika branscher.

Det finns en relativt okänd del av samhälls- och näringslivet som behöver uppmärksammas, skriver Fremia på sin hemsida.

– Sverige präglas av en historisk uppdelning i offentlig sektor och privat företagande. Många verksamheter hamnar utanför den traditionella uppdelningen, som till exempel kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer. Följden blir att dessa verksamheter förblir relativt osynliga trots att de fyller en central funktion i samhället. Det här vill vi ändra på, säger Leif Linde, styrelseordförande i Fremia.