JOHAN RATADES FÖR ATT HAN VAR DÖMD

Johan fick inte drömjobbet trots att han var den bästa kandidaten.

 

Orsaken var att arbetsgivaren, ett stort försäkringsbolag, lät göra en bakgrundskontroll. De upptäckte att Johan var dömd i sin ungdom.

I början av 2021 sökte Johan, som egentligen heter något annat, jobbet som besiktningsman på ett av de stora försäkringsbolagen. Han arbetar redan som besiktningsman på ett annat bolag, har de rätta kvalifikationerna och kallades till intervju. Den rekryterande chefen fann att Johan var den bästa kandidaten, något hon meddelade honom.

- Det återstod bara en slags bakgrundskontroll, berättar Johan.

Försäkringsbolaget anlitade ett säkerhetsföretag för att göra bakgrundskontrollen på Johan. Säkerhetsföretaget upptäckte att Johan i övre tonåren hade blivit dömd för bland annat våldsamt motstånd.

- De gjorde en bakgrundskontroll utöver det vanliga. Domen är från för längesedan, säger Johan.

Den rekryterande chefen stod på sig: hon ville anställa Johan. Men försäkringsbolagets personalavdelning sade nej. Johan fick inte jobbet, trots att han var den bästa kandidaten. När han pratar om händelsen så här i efterhand, kan han inte dölja sin besvikelse. Johan tycker att det är orättvist att misstag begångna i ungdomligt oförstånd ska fungera utestängande senare i arbetslivet. Han menar att han tagit sitt straff och sonat brottet.

Som en följd av IDD, EU-direktivet om försäkringsdistribution, kan försäkringsbolag i vissa fall behöva kontrollera att personal som anställs inte finns i Polisens belastningsregister. Men det gäller endast den del av personalen som sysslar med försäkringsdistribution. Och i de fallen gäller det endast ett begränsat antal brott, mer specifikt ”vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet” som det står i lagen.

Varken tjänsten Johan sökte eller brottet han hade i sitt förflutna passade in på ovanstående. Försäkringsbolaget gick längre än vad det behövde göra.

Forena, facket i försäkringsbranschen, intar ståndpunkten att registerutdrag är ingrepp i den personliga integriteten. Förbundet anser att arbetsgivare därför endast ska begära registerutdrag från en anställd då det regleras i lag eller avtal.

Ett registerutdrag ska inte heller vara en del av urvalsprocessen vid anställning, argumenterar Forena, utan en kvalitetsgranskning för en person som erbjudits anställning.

Polisen tillhandahåller en särskild blankett för den som blivit erbjuden anställning inom försäkringsdistribution och som behöver uppvisa utdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhetsbrott och ekonomisk brottslighet.

Trots att en rutin alltså blivit fastställd och trots att den aktuella tjänsten inte omfattas av IDD, valde det aktuella försäkringsbolaget att anlita ett externt säkerhetsföretag som på egen hand tog fram domarna i Johans förflutna.

På Forena har man noterat att det förekommer att arbetsgivare gör mer omfattande kontroller än vad som krävs enligt lagen. Utvecklingen är bekymrande, menar Kajsa Dahlerus, Forenas förhandlingschef.

- Det här bygger på en syn att om du gjort något fel tidigare i livet så är du för alltid prickad. Men vi vill väl tro att en människa kan bättra sig? Och omvänt: bara för att en person saknar prick i belastningsregistret är det ju inte det någon garanti för att personen inte kan komma att bryta mot lagen senare.

Men det är inte mycket i formell bemärkelse som facket kan göra för att hindra en arbetsgivare som bestämt sig för den här typen av kontroller, säger Kajsa Dahlerus.

- Det råder fri anställningsrätt. Lokala Forena kan ifrågasätta relevansen i att titta på gamla domar, men om arbetsgivaren inte lyssnar så är det så. I det här fallet fanns dock inte mycket att göra, då arbetsgivaren väl bestämt sig för att inte anställa Johan.

Kajsa Dahlerus ser gärna att lokala Forena arbetar proaktivt för att det inte ska uppstå liknande situationer igen. Det lokala facket bör lyfta de här frågorna till diskussion, anser hon, och framhålla värdet av att skydda den personliga integriteten.

- Kanske kan man övertyga arbetsgivaren om att det är minst lika effektivt att jobba mer med att ta referenser, säger Kajsa Dahlerus.