IDAG SLUTAR KVINNOR FÅ PENSION

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension 9 september.

 

Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året.

Kvinnors pensioner är 31 procent lägre än mäns pensioner och Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i hela Norden. Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från den som inte arbetat alls. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet. Idag startar vi från politiska kvinnoförbund, pensionärsorganisationer, fackförbund och kvinnoorganisationer uppropet ”Pension hela året” för att alla kvinnor ska få en pension att leva på och att kvinnors arbete ska löna sig hela livet. 

- Vi kan inte vänta tills dagens tonåringar blir gamla på att pensionerna ska bli jämställda. Att kvinnor som arbetat ett helt liv inte kan leva på sina pensioner är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till uppropet.

Störst är pensionsgapet mellan kvinnor och män i Danderyds kommun i Stockholms län, 43 procent, och lägst i Bräcke kommun i Jämtlands län, 19 procent. För lista över pensionsgapet i alla Sveriges kommuner och län se bilaga.

Vi kräver att politiker från höger till vänster tar ett gemensamt ansvar för att höja kvinnors pensioner och minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

VÅRA KRAV:

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.

BAKOM UPPROPET PENSION HELA ÅRET STÅR:

Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.