AFA OCH SAMVERKAN OM PANDEMIN

Coronapandemin har haft stor inverkan på arbetsmiljön inom branschen. Tyvärr upplever många fack- och arbetsmiljöombud att arbetsgivarna hoppat över samverkan.

 

Men det finns undantag. På Afa Försäkring är parterna vana vid att lösa problemen tillsammans och har gjort så även under pandemin.

Coronakrisen i våras tvingade många ledningsgrupper att fatta nya och svåra beslut. Tyvärr såg många fackliga förtroendevalda och arbetsmiljöombud hur företagsledningen stängde om sig och sitt krisledningsarbete.

Detta trots att både arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen fordrar att arbetstagarnas representanter bjuds in till samverkan och medinflytande.

I en undersökning som Novus gjort med Forenas arbetsmiljöombud svarar 37 procent, mer än var tredje, att hen inte alls blivit involverad i systematiskt arbetsmiljöarbete kring pandemin. 36 procent svarade att de hade fått vara med, men i ett senare skede. Endast 27 procent involverades tidigt, så som det är tänkt i lagstiftningen.

Men det finns företag i försäkringsbranschen som satsar på samverkan. Afa Försäkring är ett.

- Vi har en jättebra samverkan. Ledningen rådfrågar oss i facket innan de går till beslut, de lyssnar verkligen, säger Benny Nyberg som är ordförande för Forena på företaget.

Parterna har samverkansmöten varannan vecka. Däremellan förekommer möten mellan facken och HR-chefen så ofta som det behövs.

Liksom på andra försäkringsbolag är uppmaningen på Afa Försäkring att alla som kan ska arbeta hemifrån. Personalens förutsättningar för denna stora förändring har naturligtvis varierat. Därför är Benny Nyberg nöjd med att alla som vill kostnadsfritt kan beställa hem höj- och sänkbart skrivbord, ergonomiskt riktig kontorsstol samt rätt slags belysning.

HR-chefen Stefan Lampinen säger att företaget haft stor nytta av samverkan.

- När pandemin drabbade oss stod vi alla som frågetecken. Både Forena och Akavia lyssnade med sina medlemmar om behov och önskemål. Det utmynnade i beslutet om utrustning i hemmet, bland mycket annat.

När det stod klart att pandemin skulle dra ut på tiden samlade företagsledningen alla berörda för att göra en riskbedömning. Detta dokument arbetar man vidare med och följer upp varannan vecka. Stefan Lampinen säger att receptet för framgång är ganska enkelt:

- Det handlar om att skapa relationer, hitta samverkansformer och föra dialog. Man lyssnar på varandra för det finns en massa klokskap.

Benny Nyberg bekräftar:

- Ofta vet vi i facket mer än HR för vi har örat mot marken och medlemmar över hela företaget.

Både Benny Nyberg och Stefan Lampinen betonar det gemensamma intresset att företaget lyckas väl med den utmaning som pandemin utgör.

- Vi från facket har synen att vi vill företagets bästa hela tiden, säger Benny Nyberg.

- Vi har samma målbild oavsett roller. Det ligger i allas intressen att vi når våra mål tillsammans, säger Stefan Lampinen.

5 TIPS FÖR ATT NÅ BÄTTRE SAMVERKAN

  • Bjud in till dialog och lyssna. Skapa relationer.
  • Etablera former för samverkan.
  • Tänk långsiktigt.
  • Betona det gemensamma intresset att det går bra för företaget.
  • Var transparent – inga dolda agendor.

FAKTA OM UNDERSÖK­NINGEN

TCO:s Novusundersökning ställde frågor till Forenas 270 arbetsmiljöombud. 115 ombud har svarat. 37 procent har inte alls blivit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring pandemin. 25 procent har inte i förväg informerats av arbetsgivaren inför beslutade förändringar. 28 procent har inte fått vara med i någon planering. Omvänt svarar 27 procent att de har involverats tidigt, så som arbetsmiljölagen kräver.