I oroliga tider är det extra bra att vara med i facket

– Med det konjunkturläge som råder är det extra bra att vara med i facket. Det finns alltid många anledningar att vara med i Forena, men nu blir de än fler.

Tariq Bacchus

 

Den totala kostnaden för ett medlemskap i Forena under ett helt år är i de flesta fall intjänad på bara någon vecka om man under en period skulle bli arbetslös. I medlemskapet ingår bland annat inkomstförsäkring. Vid en eventuell arbetslöshet ger inkomstförsäkringen redan i grundskyddet 80 procent av den fulla lönen upp till 60 000 kronor.

Tillhör man sedan den grupp som tjänar mer än så kan man teckna en tilläggsförsäkring som täcker löner upp till hela 100 000 kronor i månaden.

LÄGET KAN SNABBT FÖRÄNDRAS

Dessutom finns möjligheten att förlänga tiden som inkomstförsäkringen betalas ut med ytterligare 180 dagar. Från de 120 dagarna som täcks av basförsäkringen – till totalt 300 dagar.

– Försäkringsbranschen går över lag bra, så är det ju. Men om vi har lärt oss något de senaste åren så är det att läget snabbt kan förändras. Säg att man av någon anledning skulle behöva juridisk vägledning och behöver köpa den kompetensen på stan… säger Tariq Bacchus retoriskt och fortsätter:

– Det kostar en tusenlapp och uppåt i timmen och den kostnaden äter snabbt upp vad du betalar för ett medlemskap i Forena under ett år, där juridisk stöttning för alla medlemmar givetvis ingår. Och i osäkra tider som dessa är det förstås bra att ha tillgång till arbetsrättslig rådgivning.

”ALLA SKULLE MÅ BRA AV ETT FACK­LIGT MEDLEM­SKAP”

Det finns givetvis ingen anledning att måla fan på väggen, men det förtar heller inte det faktum att det är både bra och tryggt att kunna ta hjälp av Forena om något faktiskt skulle hända på arbetsplatsen.

– Alla skulle må bra av ett fackligt medlemskap. Medlemmarna får stor support och trygghet. Och ju fler vi är desto starkare blir vi som förbund och får då också ett bättre förhandlingsläge som helhet. Vi pratar om många fördelar att vara med i facket, som bara kostar ett par hundralappar i månaden, fortsätter Tariq Bacchus.

Den främsta anledningen att vara med i Forena är dock att man är experter på just försäkringsbranschen. Förbundet har stor kunskap om vilka utmaningar de anställda ofta ställs inför, kan lönestatistiken och vet vilka argument man kan ta med sig in i en löneförhandling.

HAR 800 LOKALA FÖRETRÄ­DARE

Forena kan arbetsplatserna helt enkelt.

– Ibland tänker man inte på att dra nytta av möjligheten att kontakta facket. Du kanske är besviken på din lön och löneutveckling? Då kan du få både tips och skarpa argument att ta med dig in i din nästa löneförhandling med chefen. Vi kan försäkringsbranschen och vår uppgift är att hjälpa våra medlemmar, säger Tariq Bacchus.

Centralt hos Forena arbetar många kunniga rådgivare, skickliga förhandlare samt hjälpsamma och erfarna personer inom medlemsservice.

Dessutom har Forena drygt 800 lokala företrädare på olika arbetsplatser runtomkring i landet. Företrädare som är experter på försäkringsbranschen och de arbetsvillkor som råder på de olika arbetsplatserna.

– Den kunskapen är otroligt viktig. Kunskap som också kan komma många till gagn. Oavsett om man jobbar som chef eller inom IT på ett försäkringsbolag så kan Forena med stor säkerhet just den arbetsplatsen bättre än något annat förbund. I medlemsundersökningar som vi har genomfört uppger många att Forena är branschkunniga men också det självklara valet. Det är ett kvitto på nöjda medlemmar och något vi är superstolta över, avslutar Tariq Bacchus.