TRYG FORSIKRING PLANERAR FÖRVÄRV AV TRYGG-HANSA

Tryg-koncernen, tillsammans med kanadensiska Intact Financial Corporation, planerar att förvärva samtliga aktier i RSA-koncernen och därefter stycka upp dem.

 

I samband med affären tar Tryg, enligt planerna, över Trygg-Hansa i Sverige och Codan i Norge. Codans verksamhet i Danmark är tänkt att i ett första skede ägas gemensamt av Tryg och Intact. Det gemensamma budet från Tryg och Intact är på sammanlagt 7,2 miljarder GBP, motsvarande 82 miljarder kronor.

Tryg har idag verksamhet i Sverige framförallt under varumärket Moderna Försäkringar, och i Norge under varumärket Tryg.

Tryg Forsikring har deklarerat att man räknar med att det kommer att genomföras en minskning av tjänsterna i Sverige på cirka 10—15 procent, varav det mesta förmodligen via naturlig avgång – även om det inte kan uteslutas uppsägningar, uppger Sak&Liv.

Nyligen röstade även RSA-koncernens bolagsstämma ja till affären, Tryg Forsikrings aktieägare har godkänt en nyemission som ska finansiera köpet och svenska Konkurrensverket har godkänt den svenska delen av affären. Det vill säga, Tryg Forsikring är nu ett steg närmare förvärvet.