SOCKRAT UTKÖP KAN STÅ DIG DYRT

Bättre hälsa och höjd medelålder är tecken på ett välmående samhälle. Men ska om äldre ha en bra ekonomi måste fler arbeta längre.

 

Tyvärr sätter ålderismen käppar i hjulet. Svenskarna lever allt längre och för att finansiera tillräckligt goda pensioner behöver fler arbeta högre upp i åldrarna. Med nuvarande system höjs den formella pensionsåldern i takt med att medellivslängden stiger. Riksdagen har beslutat om en så kallad riktålder som räknas upp i takt med att medellivslängden stiger. Riktåldern påverkar lagstiftad pensionsålder, det vill säga den ålder då man har rätt att börja ta ut pension.

Tyvärr finns det en osynlig motkraft som hotar att underminera systemet med riktålder. Det är den så kallade ålderismen, det vill säga fördomar och missgynnande av människor på grund av ålder. Ålderismen tvingar bort äldre från arbetslivet i förtid, resonerar Skandia i en ny rapport.

Ålderismen är inte någon inbillning. Nationalekonomer på Linnéuniversitetet och Uppsala universitet har visat att sannolikheten att få svar på en jobbansökan minskar snabbt med stigande ålder. Forskarna skickade ut 6 000 fiktiva ansökningar. Den avtagande effekten var tydlig redan från 40 års ålder.

Arbetsförmedlingen noterar att åldersgruppen 55–64 år har ökat mest bland de långtidsarbetslösa. Under pandemiåret 2020 har gruppen ökat med närmare 10 000 personer till 44 000. I denna åldersgrupp går man arbetslös längre än i yngre åldersgrupper.

Arbetslivets ålderism skapar åtminstone två påtagliga problem, enligt rapporten. Dels gör den det svårare för äldre att få anställning och behålla den. Dels leder ålderismen till känslor av uppgivenhet. Eftersom man är oönskad vänjer man sig vid tanken att sluta jobba tidigare än man egentligen hade önskat eller behövt för att klara pensionen.

I samband med omorganisationer är det inte ovanligt att arbetsgivaren erbjuder äldre medarbetare ett ”sockrat” avgångsvederlag för att förmå dem att sluta i förtid. Men Skandia höjer ett varningens finger. Även den som får ett relativt generöst erbjudande, säg 18 månaders full lön och pensionsavsättningar, kan gå back flera tusenlappar per månad som pensionär. I tre tänkta scenarion visar Skandia övertygande räkneexempel som jämförs med arbete fram till 68 års ålder.