Det här är Forena

Forena är facket för dig som jobbar på ett försäkringsbolag, på en bank som ägs av ett försäkringsbolag eller hos en försäkringsförmedlare.

Om Forena

Alla anställda på en arbetsplats kan vara medlemmar i Forena - oavsett vilket yrke, utbildning och befattning du har.

Stadgar

Forenas stadgar består av regler för Forenas interna arbete.

Samarbeten

En av Forenas uppgifter är samarbete. Vi strävar efter samarbeten med organisationer, företag och grupper där vi har gemensamma intressen.