Sjuk på semestern

Semestern är till för att du ska få tid för rekreation och vila. Därför ska du avbryta semestern om du blir sjuk och i stället sjukskriva dig.

Febertermometer

Då sparar du dina semesterdagar till ett annat tillfälle. Du har inte rätt att få ut dagarna i anslutning till din pågående semester.

Arbetsgivaren kan kräva ett läkarintyg för att du ska styrka att du har varit sjuk under semestern.