Pensionens storlek

"Hur stor blir min pension?" är den fråga som de flesta är intresserade av när det handlar om pensioner.

Spargris

Men den frågan är nästan omöjlig att svara på. Dels för att pensionen består av flera olika delar (allmän pension, tjänstepension och privat sparande), dels för att varje del påverkas av många olika faktorer. Men en sak är säker: din pension blir lägre än din lön. Därför är det viktigt att veta vad som påverkar pensionens storlek.

På Minpension.se kan du få en samlad bild av din pension. Där ser du hur mycket du tjänat ihop till din allmänna pension, tjänstepension och ditt privata pensionssparande. Du kan också få en prognos över hur stor din sammanlagda pension blir.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Allmänna pensionens storlek

Varje år får du ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten. I det står hur mycket du tjänat in till din allmänna pension under det gångna året och hur mycket du sammanlagt har tjänat in till din allmänna pension. I kuvertet finns också en prognos över hur mycket du får i allmän pension per månad om du slutar jobba vid 65 år. Prognosen bygger på att du har samma lön resten av ditt arbetsliv, som du hade förra året. Ju längre du har kvar till pension, desto osäkrare är prognosen.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på den externa länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN ALLMÄNNA PENSIO­NENS STORLEK:

 • Hur länge du har arbetat.
 • Hur höga inkomster du har haft.
 • Vid vilken ålder du går i pension.
 • Den beräknade medellivslängden för just din årskull.
 • Hur du har placerat premiepensionen.
 • Tillväxten i samhället.

TJÄNS­TE­­PEN­SIO­NENS STORLEK

Det finns två sorters tjänstepensioner: premiebaserad och förmånsbaserad. Generellt kan man säga att är du född 1972 och senare, har du en premiebaserad tjänstepension. Är du född före 1972 har du en förmånsbaserad tjänstepension.

FAKTORER SOM PÅVERKAR EN PREMIE­BA­SERAD TJÄNS­TE­PEN­SION:

 • Hur mycket du har arbetat mellan 25 och 65 års ålder.
 • Hur hög lön du har haft.
 • Hur pengarna har placerats (avkastning, skatter och avgifter påverkar hur pengarna växer i värde).
 • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
 • Om du har valt till efterlevandeskydd.

FAKTORER SOM PÅVERKAR EN FÖRMÅNS­BA­SERAD TJÄNS­TE­PEN­SION:

 • Hur hög lön du har när du fyller 65 år (din slutlön).
 • Hur länge du har arbetat.
 • Från vilken ålder du väljer att ta ut din pension.
 • Hur du har placerat din FTPK.
 • Om du valt efterlevandeskydd.