Mini­milön

Minimilönerna justeras vanligen en gång om året. Det sker i samband med att Forena förhandlar om nytt kollektivavtal för branschen.

Plånbok

Fyller du 23 år under året ska månadslönen vara minst 21 970 kronor från och med den 1 november 2020 till och 22 497 kronor från och med den 1 april 2022. Timlönen ska vara minst 139 kronor från och med den 1 november 2020 och 142 kronor från och med den 1 april 2022.

Minimilön och timlön ska höjas med den procentsats som motsvarar det normerande avtalet på arbetsmarknaden, det så kallade märket.

I lagen finns ingen minimilön. Det betyder att om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal kan du få nästan hur lite som helst i lön.