Raster och pauser

Du har rätt att ta både raster och pauser under din arbetsdag.

Klocka

Under rasten får du fritt förfoga över din tid och lämna arbetsplatsen om du vill. Lunchen är exempel på en rast. Raster räknas inte in i arbetstiden. Enligt Arbetstidslagen ska du inte jobba mer än 5 timmar utan rast, men lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara.  Arbetsmiljöverkets riktlinjer är minst 30 minuter. I Forenas avtal står det att rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena.

Utöver rasterna ska de anställda kunna ta kortare pauser. Det kan till exempel vara en kortare paus för att hämta en kopp kaffe, gå på toaletten eller få en liten återhämtning från arbetet. Under pausen måste du vara kvar på arbetsplatsen. Pausen räknas som arbetstid. Arbetstidslagen anger inte exakt hur många eller långa pauserna ska vara, men det står att arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena är sådana att pauser inte kan tas på ett naturligt sätt, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. En del arbetsplatser har fikapauser på en bestämd tid, andra inte. Att din arbetsplats inte har en bestämd tid för fika, betyder inte att du inte har rätt till paus!

Viktigt med pauser

Raster och pauser är viktiga i en god arbetsmiljö och för att du som anställd ska må bra. Om det inte finns tid att ta rast eller paus är det ett arbetsmiljöproblem som snarast måste tas om hand av arbetsgivaren, som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Du som anställd har också ett ansvar att påtala brister, men vill du inte prata med din chef, går det naturligtvis bra att vända sig till en facklig företrädare.

På många arbetsplatser förekommer en eller två gemensamma fikapauser varje dag. Det finns studier som visar att kaffepausen - förutom att den ger tid för återhämtning - är viktig för trivseln och fungerar som det sociala kittet på arbetsplatsen. Den ökar förståelsen för företaget som helhet och för kollegornas arbetsuppgifter, vilket i sin tur kan göra det lättare att lösa problem som uppstår. Forskning visar också att mikropauser med jämna mellanrum ökar vakenheten och skärpan och minskar risken för misstag i jobbet.