Stress på jobbet

Arbetstoppar har alla arbetsplatser. Kortvarig stress är inte farlig.

Hjärta

Men när tempot ständigt är för högt och när det saknas tid för återhämtning kan stressen få allvarliga konsekvenser, som ohälsa och sjukdom

Det är inte enbart en hög arbetsbelastning som kan skapa arbetsrelaterad stress. Ständig tillgänglighet, brist på inflytande i jobbet och otydliga mål är några andra exempel på faktorer som också kan leda till arbetsrelaterad stress. Några tidiga tecken på stress är till exempel magbesvär, huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, nedstämdhet och likgiltighet.

Vad är stress?

Stress är en naturlig och livsviktig reaktion på påfrestningar av olika slag. Kort­varig stress kan höja koncentrationsförmågan, ge extra kraft och öka motivationen, medan långvarig stress får den motsatta effekten. Då utsöndras för mycket stresshormoner, krop­pen blir utmattad och risken för utbrändhet ökar.

Arbetsgivaren har ansvar för att i nära samverkan med arbetsmiljöombud  vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa på arbetet. Det gäller också den psykosociala arbetsmiljön.

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete går det både att förebygga och åtgärda stress på arbetsplatsen. Du som anställd kan hjälpa till. Märker du att det finns problem och risker, eller att det kan göras förbättringar, ska du prata med din närmaste chef om det.

Om du mår dåligt av arbetsrelaterad stress ska du prata med ditt arbetsmiljöombud och/eller din närmaste chef. Tillsammans kan ni hitta lösningar. Vid långvariga problem kan företagshälsovården eller liknande också vara till bra hjälp.