Ergonomi

Att få ont i kroppen på grund av sitt arbete är inte ovanligt. Men problemen ser olika ut inom olika branscher.

Hjärta

Inom sjukvården är tunga lyft ett problem, medan det knappast förekommer inom försäkringsbranschen. Här är det i stället stillasittande och att vi har en och samma arbetsställning under lång tid, som orsakar värk i rygg, axlar, nacke och även musarm.

Målet med ergonomi är att skapa en sån bra arbetsmiljö som möjligt, vilket betyder att man försöker anpassa den fysiska arbetsmiljön rent tekniskt så att den inte sliter på kroppen i onödan. Man ska ta hänsyn till varje individs naturliga förutsättningar och begränsningar, när arbetssätt, verktyg och arbetsplatser utformas.

Kontors­miljön

Ljudet, ljuset och luftkvalitén på jobbet påverkar hur du mår. Det finns regler kring hur arbetsplatsen ska vara uformad och gränsvärden för luftkvalité och buller - men inget gränsvärde för hur varmt det får vara på arbetsplatsen. Det finns också regler för utrymningsvägar, larm, skyddsutrustning och personalutrymmen.

Många medlemmar i Forena jobbar i öppna kontorslandskap. Där kan det ibland vara svårt att anpassa arbetsförhållandena så att att de passar alla. Det som upplevs som för kallt av någon, upplevs som lagom av andra. Ljudvolym är ett annat vanligt problem i kontorslandskap.

Din per­sonliga arbets­plats

Att du ska ha rätt höjd på skrivbordet, en rätt utformad stol och bra belysning är en självklarhet. Rätt i det här fallet betyder att de är anpassade efter dina behov och förutsättningar. Du ska också ha hjälpmedel som underlättar arbetet och som inte sliter på din kropp i onödan.

Har du ett ensidigt arbete kan du råka ut för belastningsskador, även om arbetet i sig inte är tungt. Att ta mikropauser och försöka skapa variation i arbetet är ett sätt att undvika detta.