Arbets­skada

Om det inträffar en olycka eller om du blir sjuk i arbetet ska du genast rapportera det till din arbetsgivare och arbetsmiljöombudet.

Hjärta

Arbetsgivaren måste så fort som möjligt anmäla skadan till Försäkringskassan och ge en kopia av den anmälan till ditt arbetsmijöombud. Har arbetsgivaren kollektivavtal, ska det också göras en anmälan till AFA Försäkring.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Har du och ditt arbetsmiljöombud en annan uppfattning än arbetsgivaren om vad som har hänt, kan ni göra en egen anmälan till Försäkringskassan.

Om det inträffar ett allvarligt olycksfall eller händer något som kunde ha blivit allvarligt, ska arbetsgivaren också anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Vad är en arbets­skada?

Arbetsskada är en skada eller sjukdom som har har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet. Om du skadar dig på arbetet, betyder det inte automatiskt att det är en arbetsskada. Försäkringskassan och AFA Försäkring gör en bedömning om skadan kan klassas som arbetsskada.

Det finns olika typer av arbetsskador.

Olycksfall är en skada som uppkommit i samband med en särskild händelse på arbetsplatsen. Händelsen ska vara kortvarig, ovanlig och oförutsedd och inträffa när du utför ditt arbete. Även skador som inträffar under rast, paus, tjänsteresor och utbildning som beordrats av arbetsgivaren, omfattas också. Råkar du ut för ett olycksfall och skadar dig under färden till eller från arbetet kan det också räknas som arbetsskada.

Även sjukdomar som orsakats av arbetet räknas som arbetsskador. I arbetsmiljön kan det finnas skadliga faktorer som kan orsaka olika sjukdomar. Sådana faktorer kan vara tungt eller ensidigt arbete, vibrationer eller skakningar, buller, olika kemiska ämnen och psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

En del smittsamma sjukdomar räknas som arbetsskador. Dit hör till exempel gulsot och den så kallade sjukhussjukan.

Er­sättning vid arbets­skada

Drabbas du av en arbetsskada och inte kan arbeta, kan du få livränta från Försäkringskassan. Kontakta dem för att ta reda på vad som gäller!

Arbetar du på en arbetsplats som har kollektivavtal med Forena har du också en trygghetsförsäkring (TFA) som täcker arbetsskador. Det är AFA Försäkring som har hand om de försäkringar som ingår i kollektivavtalen.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.