Före­trädes­rätt

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist eller avslutar en visstidsanställning och det senare blir lediga tjänster på företaget, kan du ha företrädesrätt.

Våg

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller avslutar en visstidsanställning och det senare dyker upp en ledig tjänst hos arbetsgivaren, har du företräde till tjänsten framför externa sökanden eller andra intresserade.

För att ha rätt till återanställning, måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren, samt ha tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten.

I ditt skriftliga uppsägningsbesked ska det framgå om du har företrädesrätt till återanställning och i så fall hur du går till väga för att använda dig av din företrädesrätt.

Din företrädesrätt gäller från den dag du fick ditt uppsägningsbesked och i nio månader efter det att anställningen upphör.

Har du en visstidsanställning, till exempel som vikarie, som avslutas på grund av arbetsbrist och har varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren, har du också företrädesrätt. Din företrädesrätt gäller då från det att du får besked om att din visstidsanställning inte kommer att förlängas (vilket ska vara minst en månad innan anställningen avslutas) och i nio månader efter det att anställningen upphört.

Från 1 oktober 2022 gäller nya regler för företrädesrätt till särskild visstidsanställning. Har du haft en särskild visstidsanställning i sammanlagt mer än nio månader under de senaste tre åren, så har du företräde till en ny särskild visstidsanställning som utlyses på företaget. I Forenas FAQ kan du läsa mer om den nya anställningsformen och i vilka lägen den kan bli aktuell i försäkringsbranschen.