Hoppa till huvudinnehållet

Om din lön

Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet.

Ibland är det facket som förhandlar med arbetsgivaren och lönerna, men vanligast är att du själv diskuterar med din chef kring lönen under en så kallad lönedialog.

Förutom lönen finns det vissa ersättningar och tillägg som är reglerade om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Exempel på sådana är övertidsersättning, OB-tillägg och restidsersättning.

Det är viktigt att veta att helt andra regler gäller för dig som saknar kollektivavtal på din arbetsplats. Det finns ingen lag som reglerar din rätt till årlig lönerevision eller ger dig rätt till årlig löneökning. Det finns heller inga bestämmelser om minimilöner eller hur stora löneökningarna ska vara. Läs mer här om hur lönesättning fungerar när det inte finns kollektivavtal.