Hoppa till huvudinnehållet

Företrädesrätt

Blir du uppsagd på grund av arbetsbrist eller avslutar en visstidsanställning och det senare blir lediga tjänster på företaget, kan du ha företrädesrätt.

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller avslutar en visstidsanställning och det senare finns en ledig tjänst hos arbetsgivaren, har du företräde till tjänsten framför externa sökanden eller andra intresserade med kortare anställningstid än du.

För att ha rätt till återanställning, måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader under de senaste tre åren, samt ha tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten.

I ditt skriftliga uppsägningsbesked ska det framgå om du har företrädesrätt till återanställning och i så fall om du måst anmäla anspråk om din företrädesrätt och hur det ska ske.

Din företrädesrätt gäller från den dag du fick ditt uppsägningsbesked och i nio månader efter det att anställningen upphör.

Har du en visstidsanställning, till exempel som vikarie, som avslutas på grund av arbetsbrist och har varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren, har du också företrädesrätt. Din företrädesrätt gäller då från det att du får besked om att din tidsbegränsade anställning inte kommer att förlängas (vilket ska vara minst en månad innan anställningen avslutas) och i nio månader efter det att anställningen upphört.