Grundkursen Steg 1 syftar till att du som förtroendevald ska få möjlighet att skapa dig en bild av vad det innebär att vara förtroendevald inom Forena. Du får kunskaper om förtroendevaldas roll och rättigheter samt en inblick i vad medbestämmande innebär i teori och praktik. Vi går igenom grundläggande arbetsrätt och diskuterar särskilt förtroendemannalagen och medbestämmandelagen. 

Innehåll: 

  • Forenas organisation och sammanhang 
  • Uppdrag och roll som förtroendevald 
  • Arbetsrättens uppbyggnad 
  • Förtroendemannalagen 
  • Medbestämmandelagen 

MÅLGRUPP 

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Inga förkunskaper krävs för att delta på Steg 1. 

TID 

Kurstider för båda dagarna: 09.30-12.00, 13.00-15.30. 

PLATS 

Steg 1 på distans genomförs via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut några dagar innan kursstart. 

ANMÄLAN 

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan. 

FRÅGOR? 

Kontakta Forena Kurs via Säkra meddelanden om du har några frågor kring kursen.