Olika typer av ut­bild­­ningar

Forena anordnar kurser och utbildningar av olika sorter, bland annat grundutbildningar, specifika ämnesutbildningar och kurser för särskilda målgrupper.

Penna

GRUND­­UT­BILD­­NINGAR

Grundutbildningarna ger dig som är styrelseledamot de kunskaper du behöver för att på bästa sätt kunna företräda, stödja och vägleda medlemmarna och kommunicera med företagsledningen.

Under kurserna arbetar vi utifrån en problembaserad pedagogik där du som deltagare deltar aktivt och diskuterar utifrån din egen vardag.

De grundutbildningar som ges är Steg 1, Steg 2 och Steg 3.

FÖR­DJUP­NINGS­­KURSER

Fördjupningskurser ger dig kunskaper för att kunna utföra ett speciellt uppdrag eller fördjupning i en särskild fråga. Fördjupningskurserna kräver oftast inga förkunskaper, men det är en fördel om du har gått grundutbildningen.

UT­BILD­NING FÖR ARBETS­­MILJÖ­OMBUD

Som arbetsmiljöombud bör du gå en utbildning så snabbt som möjligt när du blivit vald till ditt uppdrag. Kontakta din arbetsgivare när du blivit vald för att gemensamt bestämma vilken utbildning du ska gå. Forena rekommenderar Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM, en tre dagar lång grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Försök även att få med en representant från arbetsgivaren på kursen, så får ni samma utbildning och kunskaper.

Grundläggande arbetsmiljöutbildningar ska bekostas av arbetsgivaren.

BESTÄLL EGNA UT­BILD­­NINGAR

Vi kan även komma till er och hålla utbildningar lokalt. De här utbildningarna riktar sig till styrelser, arbetsmiljöombud och/eller kontaktombud. En beställd utbildning pågår cirka 1–3 timmar och hålls antingen digitalt eller på er arbetsplats.

Nedan listas de ämnesområden som kan beställas. Klicka på respektive ämne för mer information! 

Utbildningarna beställs via  e-post, klicka här för att komma till e-post eller kontaktformulär.

Syftet med kursen är att ge nya styrelser en bild av förtroendemannalagen, medbestämmandelagen och det centrala kollektivavtalet.

INNE­HÅLL

• Genomgång av och diskussion kring lag och avtal.

• Grupparbeten

Deltagarna kan jobba effektivt och riktat med arbetsmiljöfrågor.

INNE­HÅLL

• Arbetsrelaterad stress inom försäkringsbranschen – hur den uppstår och hur den kan förebyggas

• Arbetsmiljölagen och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö

Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna bidra för att få det lokala medbestämmandet att fungera.

INNE­HÅLL

  • Lagen om medbestämmande i arbetslivet
  • Hur medbestämmandet går till i praktiken
  • Förhandlingsformalia

Syftet med kursen är att ni som förtroendevalda ska veta hur ni förväntas agera vid omorganisationer och omställning.

INNE­HÅLL

  • Vad är en omorganisation och vad innebär en viktigare förändring?
  • Hur medlemmarna får möjlighet att bidra till bra beslut
  • Vad händer om omorganisationen leder till uppsägningar?

Syftet med kursen är att skapa förutsättningar för ett bra förhandlingsklimat.

INNE­HÅLL

  • Att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren
  • Lagrum för förhandlingar
  • Formalia och protokoll

Deltagarna får lära sig hur de rekryterar medlemmar.

Deltagarna får lära sig hur man intresserar medlemmar av engagera sig och bli förtroendevalda.

UT­BILD­NING FÖR KONTAKT­OM­BUD

Som kontaktombud ska du även kunna förvänta dig att utbildas lokalt av den klubb eller sektion du tillhör. Du ska få en grundutbildning som gör att du har en bas att stå på och kan utföra dit uppdrag. Är du kontaktombud och behöver utbildning vänder du dig till din klubb- eller sektionsordförande.

TCO FACK­­LIGA AKADEMI

TCO Fackliga akademi är öppen för den som är förtroendevald eller anställd i ett TCO-förbund. En del kurser genomförs i samarbete med universitet och högskolor och ger högskolepoäng om du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Kurserna är avgiftsbelagda. Forena bekostar kurser för ledamöter i förbundsstyrelsen, medan övriga förtroendevalda får vända sig till sin arbetsgivare eller till sin Forenaklubb för att få en kurs bekostad.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Kommande kurser och event

Plats
Hässelby
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-03-12 - 2024-03-13 (12:00 - 13:00)
Senast anmälningsdatum
2024-02-09
Läs mer & boka

Plats
Teams
Målgrupp
Alla
Datum
2024-03-13 (11:30 - 12:30)
Senast anmälningsdatum
2024-03-11
Läs mer

Plats
Teams
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-03-19 (09:30 - 15:30)
Senast anmälningsdatum
2024-03-15
Läs mer

Plats
Teams
Målgrupp
Alla
Datum
2024-03-22 (11:30 - 12:30)
Senast anmälningsdatum
2024-03-20
Läs mer

Plats
Hässelby
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-04-11 - 2024-04-12 (12:00 - 13:00)
Senast anmälningsdatum
2024-03-08
Läs mer

Plats
Webbinarium
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-04-16 (10:00 - 11:30)
Senast anmälningsdatum
2024-04-12
Läs mer

Plats
Teams
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-04-23 - 2024-04-24 (09:30 - 15:30)
Senast anmälningsdatum
2024-04-18
Läs mer

Plats
Teams
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-05-14 - 2024-05-15 (09:30 - 15:30)
Senast anmälningsdatum
2024-05-07
Läs mer

Plats
Bromma
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-05-21 - 2024-05-22 (12:00 - 13:00)
Senast anmälningsdatum
2024-04-16
Läs mer

Plats
Bromma
Målgrupp
Förtroendevald
Datum
2024-05-28 - 2024-05-29 (12:00 - 15:00)
Senast anmälningsdatum
2024-04-23
Läs mer