Hoppa till huvudinnehållet

Praktisk information

En del av Forenas kurser och event är öppna för alla medlemmar, men för många utbildningar krävs att du har någon förtroendeuppdrag för att kunna anmäla dig.

Kurstider

Tiderna anger när själva kursen börjar och slutar. Det är viktigt att du som deltar i en kurs har möjlighet att vara med under hela kursen. Det fungerar alltså inte att bara vara med på halva, eller delar av kursen.

Logi

Under Forenas utbildningar på Kungsgatan 28 i Stockholm erbjuds logi för de deltagare som inte bor i Stor-Stockholm. Logi bokas via Tranås, se mer under Ekonomi, resor och hotell nedan (vid anmälan till Steg-utbildningar finns förbokade rum för deltagare utanför Stor-Stockholm). 

Begär ledighet

Tänk på att meddela arbetsgivaren och begära ledighet i god tid. Som fackligt förtroendevalda har du rätt att utbilda dig fackligt på betald arbetstid. Som regel ger alla kurser i Forenas utbildningsprogram rätt till betald ledighet. Om så inte är fallet, anges det under informationen om kursen. Skulle arbetsgivaren inte ge dig ledigt för facklig utbildning vänder du dig till Forenas rådgivning, telefon 08-791 17 00, eller klicka här för e-post eller kontaktformulär.

Ekonomi, resor och hotell

Du betalar inget för att delta i Forenas kurser. Mat, logi och kostnader för resor ingår. När du bokar resa ska det göras enligt Forenas resepolicy.

Resor samt eventuellt hotell bokas via Tranås på telefon 0140-375030 eller mejl europe(a)tranas-resebyra.se - ni anger Forena kostnadsställe 501.

Hotell kan enbart bokas av de som inte bor i anslutning till kursort.

Resor i samband med förbundets verksamhet ska vidare präglas av kostnadsmedvetenhet, vilket innebär att resor ska bokas i god tid och till lägsta kostnad.

Miljömässiga aspekter ska vägas in i samband med resebokningar. I första hand ska resor ske med tåg, i 2:a klass (1-klassbiljett får bokas om den är billigare än 2:a klass). Resor med flyg godkänns bara om särskilda skäl föreligger och efter överenskommelse med kansliet.

För resor i stadsmiljö används kollektivtrafik.

Reseräkning finns att hämta här och ersättningsreglerna kan du läsa om här.

Bekräftelse på deltagande

I god tid före kursen får du besked om du blivit antagen till utbildningen eller inte, eller om du står på reservplats. Har du blivit antagen, får du då all praktisk information kring kursen och instruktioner om hur du bokar din resa.

Kan du inte anmäla dig?

Om du är förtroendevald, kontrollera att dina uppdrag är uppdaterade i RMS:en/Medlemsregistret.

Förhinder

Om du får förhinder - meddela medlemsservice på telefon 08-791 17 00 eller klicka här för e-post eller kontaktformulär. Meddela även din studieorganisatör.

Avbokningsregler

Anmälan till en kurs är bindande. Meddela medlemsservice direkt om du av någon anledning måste lämna återbud till en kurs.

  • Är du antagen till en kurs och lämnar återbud mindre än två veckor före kursstart försöker vi ta en in reserv på din plats. Om det inte går, faktureras din förening för Forenas faktiska kostnad.
  • Om du uteblir från en kurs utan gilitigt skäl faktureras din förening för kostnaden. Vid intygad frånvaro - till exempel egen eller barns sjukdom - sker ingen fakturering.

Frågor

Har du frågor kring de praktiska delarna av Forenas kurser - resor, reseersättning, avanmälan osv - vänder du dig till medlemsservice på telefon 08-791 17 00, eller klicka här för e-post eller kontaktformulär.