Hoppa till huvudinnehållet

Olika typer av utbildningar

Forena anordnar kurser och utbildningar av olika sorter, bland annat grundutbildningar, specifika ämnesutbildningar och kurser för särskilda målgrupper.

GRUND­UT­BILD­NINGAR

Grundutbildningarna ger dig som är styrelseledamot de kunskaper du behöver för att på bästa sätt kunna företräda, stödja och vägleda medlemmarna och kommunicera med företagsledningen.

Under kurserna arbetar vi utifrån en problembaserad pedagogik där du som deltagare deltar aktivt och diskuterar utifrån din egen vardag.

De grundutbildningar som ges är Steg 1, Steg 2 och Steg 3.

FÖRDJUPNINGSKURSER

Fördjupningskurser ger dig kunskaper för att kunna utföra ett speciellt uppdrag eller fördjupning i en särskild fråga. Fördjupningskurserna kräver oftast inga förkunskaper, men det är en fördel om du har gått grundutbildningen.

UTBILD­NING FÖR ARBETS­MILJÖOMBUD

Som arbetsmiljöombud bör du gå en utbildning så snabbt som möjligt när du blivit vald till ditt uppdrag. Kontakta din arbetsgivare när du blivit vald för att gemensamt bestämma vilken utbildning du ska gå. Forena rekommenderar Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM, en tre dagar lång grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Försök även att få med en representant från arbetsgivaren på kursen, så får ni samma utbildning och kunskaper.

Grundläggande arbetsmiljöutbildningar ska bekostas av arbetsgivaren.

BESTÄLL EGNA UTBILD­NINGAR

Vi kan även komma till er och hålla utbildningar lokalt. De här utbildningarna riktar sig till styrelser, arbetsmiljöombud och/eller kontaktombud. En beställd utbildning pågår cirka 1–3 timmar och hålls antingen digitalt eller på er arbetsplats.

Nedan listas de ämnesområden som kan beställas. Klicka på respektive ämne för mer information! 

UTBILD­NING FÖR KONTAKTOMBUD

Som kontaktombud ska du även kunna förvänta dig att utbildas lokalt av den klubb eller sektion du tillhör. Du ska få en grundutbildning som gör att du har en bas att stå på och kan utföra dit uppdrag. Är du kontaktombud och behöver utbildning vänder du dig till din klubb- eller sektionsordförande.

TCO FACK­LIGA AKADEMI

TCO Fackliga akademi är öppen för den som är förtroendevald eller anställd i ett TCO-förbund. En del kurser genomförs i samarbete med universitet och högskolor och ger högskolepoäng om du har grundläggande behörighet för högskolestudier. Kurserna är avgiftsbelagda. Forena bekostar kurser för ledamöter i förbundsstyrelsen, medan övriga förtroendevalda får vända sig till sin arbetsgivare eller till sin Forenaklubb för att få en kurs bekostad.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.