Oron inför semestern

43 % av medlemmarna i Forena oroar sig redan nu för att inte kunna koppla av och släppa tankarna på jobbet under sin ledighet.

Christian Sundin
Christian Sundin, arbetsmiljöexpert

Det här visar från Forenas årliga semesterundersökning bland anställda i försäkringsbranschen.

- Det är förstås alldeles för höga siffror och att man redan innan semestern känner oro indikerar att det finns erfarenheter sedan tidigare som gör att man antar att avkoppling kommer bli svårt, konstaterar Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin.

Forena ser vidare i undersökningen att det finnas mycket oklarheter kring vad som faktiskt gäller under ledigheten. 57% av respondenterna säger att de inte haft någon avstämning med sin chef rörande chefens förväntningar på tillgänglighet under semestern.

- Att inte veta vad som gäller skapar osäkerhet och en känsla av att inte ha kontroll. I en tid när gränserna mellan jobb och fritid suddas ut alltmer är tydligheten från arbetsgivaren extra viktig. Bristen på kontroll är nämligen den enskilt största stressfaktorn för oss människor, säger Christian Sundin.

Det är också många medlemmar som menar att den faktiska frånvaron från jobbet - det vill säga ledigheten i sig - stressar.

- Inför semestern ligger för många en arbetstopp med mycket stress för att hinna beta av så mycket som möjligt innan semestern börjar. Men vår undersökning visar också att redan under semestern börjar många tänka på arbetet som samlats på hög under ledigheten. ”Ingen gör mitt jobb medan jag är ledig” är ett återkommande fritextsvar, berättar Christian Sundin.

- Om man, som vår undersökning visar, oroar sig både innan semestern och under sin semester, ja då har oron tagit överhand och man har ju de facto ingen semester, fortsätter Christian Sundin.

Oron inför semestern och inför återgången i arbete efter ledigheten är inget nytt. Forenas siffror har i stort sett varit desamma under de senaste åren.

- Det är en besvikelse att ingen förändring sker. Här har arbetsgivarna ett ansvar enligt arbetsmiljölagen. De borde hörsamma problematiken och se till att lösa ut frågor som skapar oro innan de anställda går på sina välbehövliga ledigheter.

Forena uppmanar den som leder och fördelar arbete på arbetsplatsen att vara extra tydliga med vad som förväntas inför och under semestern. Vidare menar Forena att arbetsgivarna inom ramen för sitt arbetsmiljöansvar måste ge medarbetare förutsättningar att avsluta arbetsuppgifter innan man lämnar, och att man ska kunna känna sig trygg med att det finns uppbackning som hanterar arbetsuppgifterna när man är på sin semester.

- På sin ledighet ska man helt kunna släppa tankarna på jobbet. Semester är till för att man ska kunna återhämta sig och fylla på energidepåerna inför ett nytt arbetsår. I långa loppet är det bättre för alla att de anställda kommer tillbaka utvilade och positiva, avslutar Christian Sundin.