Hallå där Hilma Björk, ny­certi­fierad norm­ingenjör!

Hilma Björk
Hilma Björk

Berätta, vad är en normingenjör? 

- Man kan säga att det handlar om ett angreppssätt för att få till inkludering och jämlikhet i alla aspekter av livet. Som normingenjör har man alltid ett par typer av glasögon på sig för att bredda sitt perspektiv. 

- Som normingenjör följer en så kallad fältkodex, som är ett förhållningssätt för att bland annat möta motstånd med öppna armar, vara nyfiken och gräva där man står. Man kan välja förhållningssätt som kompletterar ens personlighet, styrkor och svagheter.  En normingenjör ska bekräfta och inkludera mångfalden. Det är viktigt att lyssna in andras perspektiv. Det arbete man gör som normingenjör måste löna sig, man ska inte driva förändring för förändringens skull utan det måste leda nånstans. Som normingenjör har man också tillgång till ett stort nätverk som är en väldig styrka. Det finns flera olika metoder man kan använda i sitt arbete. Säg att man till exempel ska se över en skev könsfördelning i styrelser. Vilken metod kan man då använda? 

Hur kan Forena dra nytta av dina nya kunskaper? 

- Jag tycker att Forena redan är duktiga på allt detta, men vi kan alltid bli bättre. I en organisation som Forena är det viktigt att alla kan känna sig representerade och att vi till exempel tänker på det i vårt bildspråk och i hur vi uttrycker oss i språk och text. På en mer lokal nivå skulle vi på sikt kunna ta fram stöd för hur man i alla processer jobbar kring inkludering och jämlikhet. Det kan också, som ett exempel, finnas ett behov hos våra valberedningar att titta på de här frågorna så att man inte fastnar i omedvetna fördomar när man sätter ihop sitt förslag till styrelse. Det är lätt hänt att göra, vi är alla människor. 

Vad är det första man ska göra om man själv vill bli mer medveten om normer och vara mer inkluderande i sin vardag? 

- Det enklaste tipset är att alltid försöka se sig själv utifrån, och att inte anta att alla tänker som en själv.