Bra resultat i Forenas varu­­märkes­­under­­sökning

I slutet av förra året gjorde Novus en stor varumärkesundersökning som alla medlemmar i Forena fick möjlighet att svara på. Kanske var du en av dem?

Anders Johansson, förbundsordförande
Anders Johansson, förbundsordförande

Forena genomför varumärkesundersökningar för att ta tempen på organisationen och checka av att förbundets arbete motsvarar våra medlemmars förväntningar. Omkring 2500 svar kom in. Att undersökningen genomförs av en extern part, det fristående undersökningsföretaget Novus, är en garant för att resultatet blir relevant och rättvisande för hela gruppen ska undersökas.  

Och vilket fantastiskt fint resultat det blev! På alla variabler som det ställdes frågor kring ger Forenas medlemmar oss bättre omdömen än i förra undersökningen.  

8 av 10 medlemmar skulle rekommendera Forena till sina kollegor, och Forena har fler nöjda medlemmar än andra fackförbund inom TCO. Resultatet från undersökningen ger ett NMI (Nöjd Medlemsindex) som är det högsta Forena har uppmätt på de tio år Forena har gjort den här typen av undersökningar.  

- Som förbundsordförande tycker jag att de här siffrorna är fantastiskt roliga! Vårt mål är att ha Sveriges mest nöjda medlemmar och undersökningen visar att vi är på rätt väg. Det är tydligt att den förändringsresa som förbundet inledde 2016 – och som bland annat resulterade i att vi bytte namn på hela organisationen och blev Forena – och det arbete som våra förtroendevalda gör varje dag ute på våra arbetsplatser ger resultat. 

Genom undersökningen får Forena inte bara en bild av vad förbundets medlemmar tycker om det arbete och de frågor vi driver idag utan vi får även en fingervisning om vad som kan vara viktigt att jobba med framöver. Till exempel visar undersökningen idag att en del medlemmar inte har möjlighet att arbeta på distans idag, men ändå skulle vilja ha möjlighet att göra det ett par dagar i veckan. 

Självklart finns det också områden som Forena fortfarande kan bli bättre på. Alla är inte nöjda med allt. Bland annat lyfts att medlemmar gärna vill att Forena ska bli ännu mer synliga ute på arbetsplatserna och i högre utsträckning se behoven hos den enskilde medlemmen. 

- Vi är stolta men inte nöjda. Även om vi har fått ett bra resultat i medlemsundersökningen så betyder inte det att vi kommer att luta oss tillbaka och ta det lugnt. Tvärtom kommer vi nu att kavla upp ärmarna för att ännu bättre kunna möta upp våra medlemmars behov och önskemål i framtiden, säger Anders Johansson. 

Det är du som medlem som gör vårt arbete möjligt. Genom att var medlem i Forena är du en av omkring 14 000 medlemmar som tillsammans är med och påverkar inte bara Forena som organisation utan hur vi tillsammans har det på våra arbetsplatser. Tillsammans gör vi hela tiden försäkringsbranschen lite bättre, varje dag.