Bra löne­ut­veckling i branschen under 2023

Nyligen släpptes Forenas senaste lönestatistik med statistik insamlad i september 2023.

Staplar med mynt

Bara det första dygnet loggade drygt 3000 medlemmar in på Forenas webbplats för att ta del av lönestatistiken.

Forenas lönestatistik samlas in av arbetsgivarorganisationen FAO. Löneuppgifter samlas in från alla anställda på FAOs samt Fremias medlemsföretag. Statistiken bygger på löner för hel- och deltidsanställda tjänstemän mellan 18 - 66 år, och deltidsanställdas löner har räknats upp till heltidslöner. 

Försäkringsbranschen hade en bra löneutveckling under 2023 och snittlönerna ökade 4%. Ökningen är däremot lägre än inflationen, så det är inte en reallöneökning. Forenas medlemmar fick en lite bättre utdelning än övriga med en ökning på 4,3% i snitt. 

För de stora yrkesgrupperna, där Forenas medlemmar främst är representerade, är den procentuella löneökningen högre. Lägstalönerna är också betydligt högre för Forenas medlemmar än för anställda i försäkringsbranschen som inte är medlemmar i Forena. 

Om man tittar på enskilda individer som över tid har jämförts från år till år är skillnaden uppe på 6% för branschen, och 5,9% för våra medlemmar.  

Forenas medlemmar hade 2023 en medellön på 46 000 kronor, medan medellönen var 50 600 kronor för hela branschen. Förklaringen är att Forena procentuellt har fler medlemmar i övriga Sverige jämfört med i Stockholm, och att Forenas medlemmar i större utsträckning jobbar i klassiska breda försäkringsyrken än i specialistyrken där lönerna är högre. 

Skillnaden mellan lönerna i Stockholm och ute i övriga Sverige är nästan 18 000 och något mindre för Forenas medlemmar där skillnaden ligger på omkring 10 000 - 11 000 kronor. 

Det så kallade lönegapet, skillnaden mellan män och kvinnors löner, sjönk något under 2023. Men fortfarande har kvinnor 13,2% mindre i lön jämfört med män. Den oförklarade löneskillnaden är 2,2% för medlemmar, och 2,4% icke-medlemmar. Det här är en försämring jämfört med tidigare år, vi går alltså bakåt. Vi kan också fortsatt se att kvinnodominerade yrkesgrupper i försäkringsbranschen får lägre löner än mansdominerade. I blandade yrken, där det finns en jämn fördelning mellan män och kvinnor, är löneskillnaderna mellan män och kvinnor högre. 

Du hittar Forenas lönestatistik här

Vad är en VY-kod?

I Forenas lönestatistik används något som kallas för VY-koder. Vy står för "värdering av yrken" och är den yrkeskodning som används i lönestatistiken för försäkringsbranschen. Vy-koden består av fyra siffror. De tre första siffrorna anger yrket och den fjärde siffran visar vilken svårighetsnivå befattningen har.  

Det finns åtta svårighetsnivåer. Nivå 1 representerar de enklaste arbetsuppgifterna och 8 de mest komplexa. Mycket grovt kan en säga att siffran 2 motsvarar en normal svårighetsnivå för handläggning. Tänk på att det är tjänsten och dess innehåll som bedöms när du får en vy-kod - inte dina personliga kvalifikationer. Uppgifterna bygger på hur din arbetsgivare har kodat dig. Det är arbetsgivarna som "äger" kodningen. Forena kan inte ändra den vy-kod som ligger inlagd på dig i medlemsregistret. Om du får upp lön för en yrkeskod som du anser att du inte tillhör är det därför din arbetsgivare som du måste kontakta. Du kan också ta hjälp av ditt lokala Forena som kan prata med arbetsgivaren om du är felkodad.  

Percentil är ett statistiskt mått som fås genom att man sorterar alla löner i den aktuella åldersgruppen i storleksordning från den lägsta till den högsta lönen. Den 10:e percentilen (benämnd 10:e perc.) är den lön som 10% av personerna i gruppen tjänar mindre än och 90% mer. På motsvarande sätt representerar 40:de percentilen den lön där 40% har en lön under och 60% över och så vidare.