Nyttan med kollektiv­avtal

Varför arbetsgivaren ska teckna kollektivavtal?

Handslag

Sju argument

Alla arbetsgivare vill att de anställda ska ha bra villkor. Då behöver man inte uppfinna hjulet själv. Arbetsgivare som tecknar kollektivavtal kan känna sig trygga med att ha säkrat bra villkor utan luckor för samtliga anställda. Tjänstepension, arbetsskadeförsäkring, extra förmåner vid sjukdom, föräldraledighet, arbetsbrist med mera. De anställda kan fokusera på jobbet utan störande oro över försörjningen på ålderns höst, sviktande hälsa eller i tider av omställning.

Avtalet i sig kostar ingenting. Däremot medför premien för försäkringarna en kostnad. Premien per månad för en anställd med en månadslön på 30 000 kronor är ett par hundralappar. Det är försäkringar de flesta arbetsgivare ändå vill erbjuda. Sen tillkommer tjänstepensionen. Hur mycket den kostar beror på den anställdes ålder, lön och avtalets utformning.

Inget slår den kollektivavtalade tjänstepensionen. För att åstadkomma lika hög pension utan kollektivavtal måste antingen arbetsgivaren kompensera för de högre avgifterna som gäller utanför kollektivavtalet, eller så får den anställda spara privat. Skillnaden kan vara drygt 4 000 kronor per månad för en tjänsteman med 44 000 kronor i slutlön.

När alla i branschen följer samma spelregler kan företaget koncentrera sig på att konkurrera med kvalitet. Alla följer de långsiktiga och stabila regler som branschorganisation och fack enats om.

Kunder och affärspartners blir allt mer medvetna. Det blir allt vanligare att kollektivavtal efterfrågas vid upphandling. Företaget blir också en mer attraktiv arbetsplats att jobba på när man kan stoltsera med goda villkor.

Fack och arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal omfattas av fredsplikt. Det innebär att parterna inte får vidta stridsåtgärder, exempelvis strejk, under avtalsperioden.

Nyss firades 80 år med Saltsjöbadsavtalet. Den historiska överenskommelsen var ett svar på de många arbetskonflikterna under 1930-talet. Sverige hade flest konfliktdagar i Europa, ett enormt arbetsbortfall. I Saltsjöbadsavtalet fastställdes en norm om att arbetsmarknadens parter ska sluta kollektivavtal, utan statens inblandning. Här lades grunden för ”Den svenska modellen” som gäller än. Villkoren är flexibla då kollektivavtalen regelbundet förhandlas om. Villkoren är även skräddarsydda då varje bransch har sina egna kollektivavtal.