Kontakt för arbets­givare

Information om fackligt medlemskap är en känslig personuppgift, det är viktigt att du tänker på detta när du kontaktar Forena.

Handslag

Om du som arbetsgivare ska kontakta Forena för att till exempel skicka in en förhandlingsframställan, skickar du denna via e-post till arbetsgivare(a)forena.se. 

Alla bifogade dokument som innehåller någon form av personuppgifter ska vara krypterade med lösenord.