Frågor och svar

PTK är en facklig arbetsmarknadspart och en samverkansorganisation för tjänstemannaförbund som organiserar privatanställda. PTK förhandlar om avtal och erbjuder kurser och aktiviteter för förtroendevalda och förbundsanställda. PTKs huvudområden är pension och försäkring, inflytande, arbetsmiljö och omställning. Organisationen består i dagsläget av 25 fackförbund.

Forena tror på samarbeten och genom att många fackförbund samlas i en och samma organisation kan vi samordna våra krav och få större inflytande och tyngd vid förhandlingarna. Ett medlemskap i PTK stärker med andra ord Forenas förutsättningar att påverka i många viktiga frågor som rör anställda. Lite på samma sätt som vår motpart samordnar sig genom Svenskt näringsliv arbetsmarknaden.

PTK erbjuder dessutom stöd och utbildningar till förtroendevalda och kansli inom många intressanta och viktiga områden, till exempel utbildning om bolagsstyrelserepresentation, pensioner och förhandling.

  • Forena vill bidra och påverka i många viktiga framtidsfrågor som rör arbetsmarknaden
  • Forena tror på samarbeten – genom att samlas i en organisation får facken större inflytande

Ja, alla medlemsförbund har plats i olika ”arbetsgrupper” och det kommer även Forena ha om medlemskapet beviljas. Forena kommer dessutom vara ett av de större förbunden i PTK.

PTK kan säga nej till att släppa in fler förbund. Forenas ansökan har behandlats i flera olika forum innan ett slutgiltigt beslut fattades.

Nej. Forena vill vara medlemmar i PTK oavsett om vi kommer få huvudavtalet i branschen eller ej.

TCO och PTK har helt olika uppdrag. Medan TCO kan liknas vid en påverkansorganisation, så är PTK en förhandlingsorganisation.

Ja. Forena kommer fortsätta teckna egna kollektivavtal med våra motparter i branschen. Däremot kommer vi samarbeta med andra  förbund i vissa frågor, så som pension, omställning och arbetsmiljö och på sätt dra en större nytta till våra medlemmar.

Jo – PTK tecknar avtal som vi gärna vill ta del av framöver, t ex inom pension och arbetsmiljö. Och även huvudavtalet med trygghetslösningar som i dag anställda på nästan hela arbetsmarknaden har, men som försäkringsbranschens anställda inte får.

PTK har stöd och utbildningar riktade mot förtroendevalda som du kommer att kunna ta del av. I övrigt kommer det lokala fackliga arbetet fortsätta vara lika viktigt och kanske framöver även kunna förstärkas och utvecklas till samarbeten mellan lokalfackliga PTK-förbund.

Det påverkar inte ditt medlemskap i Forena. Forena fortsätter att vara experter på försäkringsbranschen och jobba lokalt ute på arbetsplatserna. Vi erbjuder råd och stöd till medlemmarna och bjuder in till intressanta event. Medlemsavgiften förändras inte.