Hoppa till huvudinnehållet

Dina rättigheter

Här har vi sammanställt information om dina rättigheter utifrån hur Forena hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Information, registerutdrag och rättelse

Du har rätt till information om personuppgiftshanteringen och kan begära registerutdrag över vilka uppgifter Forena har sparat om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter och att behandling av felaktiga uppgifter begränsas. För registerutdrag, inkom med en formell begäran till dataskydd(a)forena.se.

Radering

Du har även rätt att få vissa uppgifter raderade. Det finns undantag från den här regeln som ger oss rätt att spara viss information, till exempel för att uppfylla rättslig förpliktelse. I annat fall måste Forena radera dina uppgifter på din begäran.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat format, så kallat dataportabilitet. Om du vill det, kan du göra en formell begäran via dataskydd(a)forena.se.

Personvalidering

Forena personvaliderar medlemmar som ringer in till oss. Personvalideringen går till så att du blir ombedd att legitimera dig med BankID. På så vis kan vi säkerställa att du är du och att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) med klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter. Om du har lidit skada av att dina personuppgifter behandlats i strid med gällande lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd.

Kontakta oss om du har frågor kring personuppgifter

Har du frågor kring integritet, personuppgifter eller dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta Forena per e-post, post eller telefon.

E-post: dataskydd(a)forena.se
Telefon: 08-791 17 00
Postadress: Forena, Box 1116, 111 81 Stockholm

Forena har ett dataskyddsombud för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

E-post: dataskyddsombud(a)tco.se
Postadress: Dataskyddsombud, TCO, 114 94 Stockholm

Om du upplever att dina rättigheter inte möts av Forena har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten rörande Forenas behandling av dina personuppgifter.