UPPÅT FÖR SKADEFÖRSÄKRING

Skadeförsäkring uppvisar goda resultat första kvartalet 2020, jämfört med samma period förra året.

Det konstaterar Sak&Liv som tittat närmare på kvartalsrapporterna från både If och Folksam.

Båda bolagen har sänkt sin så kallade combined ratio, totalkostnadsprocenten, som är en sammanvägning av skadeprocent och driftskostnadsprocent. If:s svenska verksamhet gick från 78,2 till 71,0 procent. Folksam Sak kunde stoltsera med en nästan lika kraftig minskning, fyra procentenheter, till en combined ratio på 96,0 procent.

Orsaken till det positiva resultatet, skriver Sak&Liv, är lägre skadeutfall då industrin går på lågvarv liksom trafiken på grund av pandemin. Brottsligheten har också minskat. Till det ska läggas en mild vinter. Att kostnaderna ökat inom rese-, fritidshus- och inkomstförsäkringarna förtar inte ett riktigt bra resultat. På längre sikt räknar dock inte försäkringsbolagen med vinster på grund av pandemin. I långa loppet är hela ekonomin förlorare.