SKA MAN ÅTERGÅ TILL DET NORMALA?

Forena ser en tilltagande tendens att arbetsgivare vill att personal ska börja komma tillbaka efter den rekommenderade karantänen.

Kajsa Dahlerus, förhandlingschef Forena

 

Sverige har inte haft någon formell ”lock down” på grund av Coronapandemin. Men Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att de som så kan, bör arbeta hemifrån. I försäkringsbranschen har därför många anställda hållit sig borta från kontoren sedan i mars.

Nu märker dock fackförbundet Forena att företagen börjar diskutera en återgång till mer normala arbetsförhållanden igen.

- Vi har två företag där vi vet att ledningen vill att de anställda ska gå tillbaka. Men det är små företag. Dessutom har vi flera företag som för diskussioner med våra förtroendevalda, säger Kajsa Dahlerus som är Forenas förhandlingschef.

Hon gissar att någon större återgång sannolikt inte kommer att ske på den här sidan om sommaren. Folkhälsomyndigheten har inte ändrat på sin rekommendation - ännu.

Men vad gäller för den som fortfarande är orolig för smittan för egen del eller som har en person ur någon av riskgrupperna hemmavid? Kan dessa fortsätta arbeta hemifrån?

Kajsa Dahlerus säger att den som blir beordrad att utföra arbete på kontoret, måste infinna sig. Men med arbetsgivarens arbetsledningsrätt följer även arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa. Risker måste utredas fortlöpande. Arbetsplatsens arbetsmiljöombud har rätt att samverka i riskbedömningen. De anställda har rätt till tydlig information.

Utifrån riskbedömningen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs.

- Det kan vara att alla inte vistas samtidigt på kontoret, utan på olika tider. Eller att man placerar exempelvis skrivbord så att större avstånd mellan arbetstagarna beaktas, säger Christian Sundin som är Forenas arbetsmiljöexpert.

Riskbedömning kan behöva göras på individuell nivå eftersom människor är olika känsliga för smittan. Den som till exempel har någon underliggande sjukdom, vilket ökar risken för att bli allvarligt sjuk i Covid-19, bör berätta om det för chefen.

- Du bör också vara beredd på att kunna styrka detta med ett läkarintyg, säger Christian Sundin.

Om du tillhör en riskgrupp och arbetsgivaren ändå beordrar dig att komma in på kontoret, kontakta någon av dina lokala arbetsmiljöombud eller fackliga företrädare. I det läget uppstår ett dilemma. Men just nu låter regeringen snabbutreda frågan om så kallad förebyggande sjukpenning.

- Eventuellt kan man ha rätt till sådan, men det vet vi inte ännu, säger Kajsa Dahlerus.