NYTT AVTAL TECKNAT MED FAO

Forena och arbetsgivarorganisationen FAO har slutit ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna villkor.

 

Avtalet följer det så kallade märket och ger de anställda löneförhöjningar på 5,4% under den 29 månader långa avtalsperioden. Avtalet innehåller två revisionstillfällen, den 1 november 2020 och den 1 april 2022.

- Vi har skrivit ett längre avtal med siffror som får betraktas som bra! 3% vid första lönerevisionen, och 2,4% vid den andra, säger Anders Johansson, förbundsordförande i Forena. Ovissheten i vår omvärld är stor just nu, och då känns det skönt att ha kommit överens om ett längre avtal med de här nivåerna på löneökningar.

Parterna i försäkringsbranschen är överens om att löneutvecklingen över tid ska följa märket. Inom försäkringsbranschen tillämpas lokal lönebildning, vilket innebär att det är de lokala förutsättningarna och villkoren som ska styra den löneutvecklingen på arbetsplatserna. Dessutom tillämpas individuell lönesättning och individuella samtal om prestation.

- Det känns skönt att vara i mål och att de lokala processerna äntligen kan dra i gång. Många av våra medlemmar har gjort fina insatser under besvärliga förhållanden och vill ha sina lönedialoger. Det hoppas vi att de kommer kunna ha snart, säger Kajsa Dahlerus, förhandlingschef på Forena.

Förhandlingarna på central nivå mellan Forena och KFO, som rör de anställda på Folksam, kommer sätta igång inom kort. Så fort de är klara kommer de lokala förhandlingarna ta vid även där.