JÄMSTÄLLDA LÖNER FÖRST ÅR 2057

Det kommer ta 37 år för kvinnors inkomster att komma ikapp männens – alltså år 2057. Det skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

 

-För att målet om ekonomisk jämställdhet ska skyndas på behövs ett systematiskt och långsiktigt arbete. Kvinnor har fortfarande lägre löner, lägre sysselsättningsgrad, kortare arbetstid och högre sjukfrånvaro än män, vilket bidrar till att kvinnor har mycket svårare att kunna försörja sig själva genom arbete, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Det finns enligt Länsförsäkringar flera olika skäl till detta.  Kvinnor har lägre löner, men också lägre inkomst än män. 2019 var kvinnors lön i procent av mäns 90,1 procent, medan kvinnors arbetsinkomst var 78,6 procent av männen. Inkomstskillnaden beror på att kvinnor har mindre sammanlagd arbetstid än män. Det förklaras delvis av att de tar större ansvar för barn och familj. De tar ut en högre andel av föräldrapenningen, tillfällig föräldrapenning vid vård av barn och lägger mer tid på obetalda sysslor i hemmet. Kvinnor är också mer sjukskrivna än män och färre kvinnor än män är chefer. 

I pressmeddelandet nämns betydelsen av att leva i ett jämställt förhållande där inte bara en person lägger många timmar i veckan åt sådant som att laga mat, planera inköp och styra upp familjeaktiviteter. Det nämns också att kvinnor behöver ha kunskap om hur deltidsarbete påverkar inkomsten, men även pensionen. Arbetsgivarna bör därför informera den som går ned i tid vad det kan få för långsiktiga konsekvenser.

-Låt oss ta regeringens mål om ekonomisk jämställdhet på allvar. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger självständighet livet ut, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Forenas utredare, Hilma Björk, är positiv till att Länsförsäkringar lyfter ett sånt viktigt ämne. Hon tycker det är bra att kvinnor uppmärksammas på hur de kan påverka sin lön men betonar också att det läggs ett alltför stort ansvar på kvinnor själva att ”göra rätt val”.    

- Kvinnor får inte lägre lön än män för att de löneförhandlar sämre utan för att arbetsgivare värderar kvinnors insatser lägre. Därför behöver arbetsgivare jobba aktivt med att medvetengöra och motverka de stereotypa föreställningar och fördomar som kan påverka beslutsfattandet i rekrytering, löneförhandling, kompetensutveckling och möjligheten att kombinera arbete med fritid.

Hon fortsätter:

– När det gäller föräldraskapet är det rimligt att avkräva ansvar även från männen och inte enbart låta det vara en fråga om kvinnors val av partner, säger Hilma Björk