FLER OMKOMMER I BRÄNDER

Sverige har länge haft en långsam minskning av antalet omkomna i bränder, men nu kan den positiva trenden vara bruten, enligt Brandskyddsföreningen.

Hittills i år har 83 personer omkommit i bränder vilket kan jämföras med 81 personer under hela 2019 och 72 personer omkom under 2018.

–Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på men det finns starka skäl att misstänka att den pågående pandemin spelar en roll i detta. Ökningen har inträffat under pandemins utbrott och Corona kan påverka såväl riskfaktorer som skyddsfaktorer, säger Mattias Delin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen.

Ääldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand, men genom att hjälpa de äldre med att kontrollera brandvarnare , brandfilt och släckare ökar säkerheten i hemmen. Behövs ett individanpassat brandskydd kan kommunerna eventuellt hjälpa till.